Wij werken samen met… Eligant Lyceum

De samenwerking die het Eligant Lyceum is aangegaan met het Erfgoedcentrum Zutphen brengt heel veel in beweging. In een gesprek met docent/technator Laura Schäffer legt zij uit wat het allemaal voortbrengt.

Zo’n twee jaar geleden liep Laura Schäffer eens binnen bij het Erfgoedcentrum Zutphen. Ze had al eerder een project over het renoveren van bruggen gedaan samen met de Gemeente Zutphen, waarbij het Erfgoedcentrum ook betrokken was. Zodoende kwam ze op het idee om ook eens binnen te lopen bij het Erfgoedcentrum Zutphen, dat pakte positief uit.

Expositie-satellieten

“We willen jongeren zelf allerlei problemen laten oplossen en zo in aanraking laten komen met allerhande beroepen. Tegelijkertijd kun je natuurlijk ook ideeën ophalen bij jongeren over hoe zij ergens over denken”, vertelt Laura. “Eerst hebben we twee keer een project gedaan voor het Baudartius, dat was met klas drie. Dat gebouw hiernaast komt leeg te staan. We hebben gekeken naar hoe we dat zouden kunnen herinrichten, daar hebben vorig jaar en dit jaar leerlingen over nagedacht.”

Geke Hop, interim manager van het Erfgoedcentrum Zutphen, werd daar heel erg enthousiast van en ze besloot om Laura te vragen of de school wilde meedenken over de "satellietpresentaties"; deze tentoonstellingsmeubels staan op vijf verschillende plekken in de gemeente, met tekst, beeld en objecten over het lopende themajaar. Deze invulling komt elk jaar terug. En de bedoeling is dat het ook een langetermijnsamenwerking is”, gaat Laura verder, “dus we hebben nu het project ‘Gedrukt in Zutphen’, en volgend jaar gaan de leerlingen nadenken over ‘Tachtig jaar vrijheid’!”

Technasiumschool

Het Eligant Lyceum is een school voor havo en vwo. Je kunt in deze school kiezen voor het gymnasium, een sportprofiel, een kunstprofiel en ook voor het Technasium. “Het eigenlijke doel van een Technasiumschool, waarvan er 105 scholen zijn in Nederland die in netwerken samenwerken, is dat de leerlingen zelf in aanraking komen met bèta-technische beroepen. Het zijn als het ware de toekomstdenkers. Zij bedenken ideeën voor allerhande problemen en een stukje geschiedenis hoort er natuurlijk ook bij.” In het geval van de samenwerking met het Erfgoedcentrum Zutphen: “Hoe breng je dat wat monumentaal is, of erfgoed, onder de aandacht bij jongeren en hoe houd je dat levendig? Dit specifieke project is opgepakt door vier leerlingen uit 4VWO richting Kunst & Cultuur. Joyce, Chris, Kick & Tristan hebben al een plan van aanpak geschreven en dit onlangs aan de klas gepresenteerd. In juni willen ze de expositie met daarin hun presentatie van de geschiedenis van het onderwijs en de boekdrukkunst in Zutphen, en hun school als Technasium én cultuurprofielschool officieel en groots onthullen. Hoe en voor wie, daar wordt nu nog over nagedacht”, vertelt Laura.

Expert

De vier scholieren geven in hun plan van aanpak aan dat naast het Erfgoedcentrum Zutphen als opdrachtgever, ook vanuit de school eisen zijn. Hun kunstdocenten willen wel dat hun vak goed weergegeven wordt. De docenten zijn dus ook opdrachtgever. Ook maken ze gebruik van verschillende experts. “We hebben Tom Affourtit, die in opdracht van de Musea Zutphen en de andere vier satellieten heeft ingericht, gevraagd of hij feedback wil geven aan de leerlingen”, besluit Laura. De samenwerking met het Erfgoedcentrum Zutphen heeft nu dus al geresulteerd in een veel bredere samenwerking tussen verschillende disciplines.