Lucas Timmer blikt terug op zijn stage:
Stage geeft beeld van het werkveld

Onderzoek en educatie & participatie zijn belangrijke actielijnen van het Erfgoedcentrum Zutphen. We bieden dan ook voortdurend plaats aan studenten die hier onderzoek willen doen of die op andere wijze stage willen lopen. Op dit moment is dat Lucas Timmer.

Lucas kwam begin februari binnen bij het Erfgoedcentrum voor zijn stageperiode. Zijn eerdere kennismakingsgesprek en zijn daaraan gekoppelde wandeling door historisch Zutphen gaven hem meteen een goed gevoel. Dat hij enkele dagen per week vanuit Zaandam moest treinen om zijn stage hier te lopen had hij er graag voor over. Lucas studeert aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn studie geschiedenis rondt hij af met een master in militaire geschiedenis. “Bij het schrijven van mijn bachelor scriptie behandelde ik de Gelderse Oorlogen, waarin de stad Zutphen ook een belangrijke rol heeft gespeeld. Dat wekte, denk ik, initieel mijn interesse voor de stad Zutphen. Nadat ik hier ook daadwerkelijk kwam groeide de interesse natuurlijk ook meer. Er valt veel te ontdekken en te onderzoeken”, begint Lucas zijn verhaal.

Stageopdracht

Het Erfgoedcentrum had, gelet op zijn studie, een stageopdracht voorgesteld die zou aansluiten bij het themajaar van 2025: 80 jaar vrijheid. Maar gaandeweg kwam Lucas tot het inzicht dat deze opdracht niet echt van de grond kwam. Onderling overleg leverde nieuwe thema’s op. Dat mondde uiteindelijk uit in een paar resultaten waar iedereen plezier van heeft. “Ik heb een mooie, lange monumentenfietsroute (54.5 km) uitgestippeld door de ‘Graafschap Zutphen’, waarbij je landhuizen, wind- en watermolens, oude fabrieken en (water)torens zult passeren. Mijn eigen teksten die vertellen over deze monumenten zijn daar aan toegevoegd. We zijn aan het bekijken of we dit ook in een app kunnen zetten zodat je gemakkelijk kunt navigeren”, vertelt Lucas. “Een andere opdracht ontstond door de uitnodiging om aan te sluiten bij Liniebreed Ondernemen. Zutphen mocht een webpagina op hun site maken en die opdracht is bij mij terechtgekomen. Daarop lees je dan een korte geschiedenis van de stad en vind je bijzondere afbeeldingen.”

Scriptie

Lucas heeft zich verwonderd over de prachtige stad Zutphen. “Die ademt geschiedenis. Daarbij was het mooi om door het regionale archief te gaan. Daar is zoveel te vinden, ook digitaal. Het archief is heel belangrijk voor mij. Ik ontdekte daarin een briefwisseling van een vooraanstaande Zutphense burger, wiens zoon studeerde in Groningen. Daarin las ik dat de zoon zich in 1831 aansloot bij een vrijkorps. Voor mijn scriptie wil ik mij dan ook gaan bezighouden met brief- en dagboekfragmenten van Nederlandse- en Belgische soldaten die tijdens de Belgische Opstand in de Tiendaagse Veldtocht vochten.”

Eind mei zit de stage erop. “Ik heb veel aan de stage gehad. Het gaf me een beeld van het werkveld. Hoe is het om ergens te werken? Hoe kun je omzetten wat je geleerd hebt? Het omgaan met collega’s en om te zien hoe de gemeentelijke structuur tot stand komt. Zutphen en het Erfgoedcentrum waren het reizen meer dan waard”, sluit Lucas af.