Protocollen van opdrachten en vestenissen (1616-1811) Scholtambt Lochem digitaal beschikbaar

Het laatste deel uit de serie Protocollen van opdrachten en vestenissen van het Scholtambt Lochem is gefotografeerd en op onze website gepubliceerd. Daarmee komt bijna twee eeuwen vrijwillige rechtspraak digitaal beschikbaar voor onderzoekers. Die kunnen dus van achter hun beeldscherm bladeren door deze rijke genealogische bron vol opdrachten, vestenissen, schuldbekentenissen, volmachten, magescheiden, togten enzovoort.

Let wel: bladeren, niét zoeken - de oorspronkelijke handschriften zijn nog niet doorzoekbaar en er is geen index op deze protocollen. Maar toch, het scheelt een middag in de studiezaal door de originele boeken bladeren. U vindt de protocollen HIER.

Wat is vrijwillige rechtspraak?

Bij deze rechtspraak gaat het om de registratie en afgifte van akten die particulieren op vrijwillige basis aan een gerecht voorlegden of van haar werden verlangd. Het zijn zaken die we vandaag de dag bij de notaris laten passeren. Daarom wordt deze categorie soms ook aangeduid als "oud-notarieel archief". Het gaat om onder andere borgstellingen, schuldbekentenissen, huwelijkse voorwaarden, (herroeping van) testamenten, vestiging en overdracht van renten, donaties, verkoop en transporten, morgengaven, volmachtstellingen, boedelscheidingen en boedelinventarissen, vidimussen en attestaties de vita. Het is met name deze zeer uitgebreide categorie die veel informatie geeft over onze voorouders, hun bezittingen en doen en laten.

Voor de vrijwillige rechtspraak ná 1811 wordt verwezen naar de notariële archieven (zie informatieblad Notariële archieven).

Scholtambt Lochem

Tot het scholtambt Lochem behoorden Laren, Oolde, Exel, Ampsen, Groot en Klein Dochteren , Nettelhorst, Langen, Zwiep, Boschheurne en Barchem. Laren en Oolden behoorden tot 1795 tot het scholtambt. Van 1795-1802 hebben zij een zelfstandig ambt gevormd, in het begin van 1803 zijn zij weer bij het scholtambt gevoegd.

Zie verder:

> https://erfgoedcentrumzutphen.nl/ontdekken/ontdek/informatiebladen/111-oud-rechterlijke-archieven