Gelderse Erfgoed Alliantie opgericht

om kwaliteit erfgoed te bestendigen

20180207 Ondertekening ErfgoedalliantWoensdag 7 februari tekenden zes erfgoedpartners een convenant waarmee zij hun intensieve samenwerking bekrachtigen. Met deze samenwerking willen zij zorgen dat de erfgoedsector sterk blijft en een adequaat antwoord heeft op een veranderende vraag. De Erfgoed Alliantie wordt gevormd door: Vereniging Gelders Genootschap, Stichting Gelders Restauratie Centrum, Stichting Monumentenwacht Gelderland, Stichting Oude Gelderse Kerken, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en de provincie Gelderland.

De Gelderse erfgoedsector is sterk in verandering. Instandhouding van erfgoed gaat niet alleen meer over technische kwaliteit, restauratie, onderhoud en herbestemming. Vragen op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid, innovatie, social return, cultureel ondernemerschap, financiering, en overdracht van vakmanschap op jonge mensen, zijn aan de orde van de dag. Die meer maatschappelijke invulling stelt ook nieuwe eisen aan de erfgoedsector. De partners in de Erfgoed Alliantie bundelen daarom kennis en werken intensief samen.

Kennis delen, samen werken

De partners van de Erfgoed Alliantie leveren, ontwikkelen, bundelen en ontsluiten betrouwbare en hoogwaardige kennis en advies over de erfgoedsector, voor overheid en professionals (gemeenten, architecten, aannemers) en voor monumenteneigenaren. Zij willen ook bijdragen aan de ontwikkeling van de sector door innovatie en opleiding van vakmensen. De Erfgoed Alliantie wordt geen zelfstandig instituut, maar is een intensieve samenwerkingsvorm tussen de betrokken partners.

De Erfgoed Alliantie ziet de volgende taken voor zich: ondersteuning bieden bij grote of complexe projecten, een ingang/ vraagbaak voor monumenten, inclusief een (digitale) kennisbank, zorgdragen voor innovatie en aanwas van vakmensen door opleidingen en trainingen en de erfgoedsector begeleiden in de overgang naar de nieuwe omgevingswet. Daarnaast heeft de Erfgoed Alliantie een taak om zichzelf verder te ontwikkelen en bij te dragen aan ontwikkelingen in het vakgebied.