Unieke vondst middeleeuws beeld in Zutphense Walburgiskerk

Unieke vondst godsbeeld WalburgiskerkTijdens archeologisch onderzoek in de Sint Walburgiskerk in Zutphen is op de laatste dag van het veldwerk afgelopen week een bijzonder religieus beeld gevonden. De archeologen van de gemeente Zutphen draaiden een plaat van kalksteen in de bodem om en stonden oog in oog met God.

De zeer rijk gebeeldhouwde sculptuur stelt God voor, tronend in een wolk met de rijksappel en keizerskroon. Het beeld maakte zeer waarschijnlijk deel uit van het zogenaamde doksaal; het gebeeldhouwde natuurstenen koorhek dat het verhoogde priesterkoor afscheidde van het middenschip, waar de burgers (parochianen) kwamen. De fundering van het doksaal is ook gevonden. Onder het verhoogde koor lag de crypte.

Het bijzondere aan de vondst is dat het zeer rijk en gedetailleerd is uitgevoerd en dat er nog resten van beschilderingen (polychromie) op zit. Zo heeft God lichtblauw haar, evenals de wolk waarop hij troont. Zijn mantel, de achtergrond en Zijn keizerskroon zijn rood geschilderd. Het is het rechterdeel van een grotere voorstelling. In een rond medaillon links van hem stond vermoedelijk een duif, symbool van de heilige Geest. Geheel rechts zal een beeld van Christus hebben gezeten. De totale afbeelding stelde dus de Heilige Drie-Eenheid voor. De positie van het beeld moet welhaast centraal in het doksaal zijn geweest, boven de trap naar het hoogkoor.

Het beeld is waarschijnlijk tijdens de Reformatie, bij de sloop van het doksaal en de crypte in 1595, in de bodem beland. De Hervormden hebben de kerk gelijkvloers gemaakt en Katholieke elementen zo veel mogelijk verwijderd. De beeltenis van God werd als funderingspoer van een dragende kolom gebruikt voor een houten balustrade waarop de notabelen van de Hervormde kerk de dienst konden bijwonen. De andere kolompoeren waren van baksteen.

De kwaliteit van het beeldhouwwerk en het feit dat er nog kleuren op aanwezig zijn maken de vondst uniek. Het beeld zal voorzichtig worden gereinigd en geconserveerd en zal na de renovatie in de kerk te zien zijn.