Fotocollectie Museum Het Groot Graffel verhuist naar Regionaal Archief Zutphen

20180328 ondertekening Groot Graffel naar RAZ E van den Hombergh R.JaspersDe fotocollectie van 'Museum Het Groot Graffel' in Warnsveld wordt in bewaring gegeven aan het RAZ. Rob Jaspers, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGNet, en Etienne van den Hombergh, stads- en streekarchivaris bij het Regionaal Archief Zutphen (RAZ), tekenden hiervoor maandag de overeenkomst.

In bewaring

Het gebouw waarin het museum van Het Groot Graffel expositieruimten heeft ingericht, wordt gesloopt. De museale stukken, documenten en foto’s konden in een veilige ruimte worden ondergebracht, maar dat wilde de museumcommissie niet. Roelof Bolding, lid van de museumcommissie Het Groot Graffel en penningmeester van de Stichting Historisch bezit Oude en Nieuwe Gasthuis (ONG): “Het is ons doel deze zaken aan een breed publiek te tonen.” Hij zocht daarom contact met de archivaris van het RAZ. Bolding: “Het resultaat is dat de documenten die in het bezit waren van het museum, zijn overgedragen en dat de fotocollectie in bewaring gegeven is. Ik ben erg blij met deze stap.”

14e eeuw

Van den Hombergh reageerde direct enthousiast: “De geschiedenis van het Oude- en Nieuwe Gasthuis, waarvan het Groot Graffel deel uit maakte, gaat terug tot de 14e eeuw en vermoedelijk nog verder. Feitelijk was het ONG tot 1995 een gemeentelijke instelling waardoor het historisch archief ook altijd bij de gemeentelijke archiefbewaarplaats hoorde.”

Verborgen wereld

Nu het museum gaat sluiten, kan het RAZ de rol overnemen om de foto’s van het Groot Graffel en het Binnengesticht in Zutphen te tonen. Het museum heeft de afgelopen jaren veel waardevol (beeld)materiaal verzameld van het instituut. Omdat het Groot Graffel tot in de jaren zestig een eigen en verborgen wereld was, is dit een welkome aanvulling.

Digitale vervanger

Medewerkers en vrijwilligers van RAZ gaan de grote hoeveelheid foto’s scannen. Wanneer zij de foto’s niet zelf kunnen beschrijven, leggen zij deze voor aan enkele (oud-)medewerkers van het Groot Graffel. Nog dit jaar zullen de eerste scans te zien zijn in de beeldbank op de website van het Regionaal Archief. Naar verwachting zijn alle foto’s daar in 2020 digitaal te vinden. Hierbij wordt rekening gehouden met de privacy van de bewoners en medewerkers. Het RAZ hoopt hiermee een goede digitale vervanger te zijn van het museum.

Foto’s uit de collectie van Museum Het Groot Graffel. De gehele collectie komt in de loop van de komende jaren online beschikbaar deze website.

Fotobijschrift: Archivaris Etienne van den Hombergh (links) en Rob Jaspers van de Raad van Bestuur van GGNet ondertekenen de overeenkomst.