Regionale samenwerking voor erfgoededucatie

Ondertekening erfgoededucatieOm erfgoededucatie in de regio Lochem en Zutphen in het basisonderwijs te stimuleren gaan de gemeenten Lochem en Zutphen en de Muzehof Centrum voor Kunsten samenwerken. Vertegenwoordigers van de Muzehof, gemeenten, scholen en het cultuur- en erfgoedveld tekenden hiervoor woensdagmorgen 11 juli een intentieverklaring.

Dit najaar wil de Muzehof in Lochem en Zutphen samen met diverse erfgoedinstellingen en Erfgoed Gelderland het erfgoed aanbod gaan verbreden en professionaliseren. Dit komt uit voort uit verschillende wensen en behoeften, zoals de wens om meer maatwerk op scholen, de vraag naar meer samenwerking tussen erfgoedpartners en de behoefte om meer balans te creëren tussen erfgoedaanbod en onderwijs. Hiervoor is een gezamenlijke subsidieaanvraag richting het Fonds voor Cultuurparticipatie opgesteld.

Doorlopende leerlijn

De bedoeling is dat de lokale erfgoedpartijen kwalitatief goede lessen ontwikkelen voor het basisonderwijs. Lessen die letterlijk dicht bij de leerlingen staan. Alle lessen bij elkaar vormen samen een doorlopende leerlijn. Hierin is ook ruimte voor persoonlijke invulling van de scholen. Gestreefd wordt naar een breed en divers aanbod. Het project maakt gebruik van de website van reizenindetijd.nl van Gelders Erfgoed.

Logische partner

De Muzehof gaat het project leiden. Dit is dé ontmoetingsplek op het gebied van kunst- en cultuureducatie in de regio Zutphen en Lochem. Bij de balie Cultuur & School kan elke school terecht voor advies en producten voor de culturele loopbaan van de leerlingen. Dit team heeft veel ervaring met projectaanvragen en als begeleider en ontwikkelaar. Scholen, gemeenten en erfgoedinstellingen zien hierin dan ook de logische partner voor erfgoededucatie in de regio.