Project Erfgoededucatie regio Zutphen/Lochem binnenkort van start

Het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de aanvraag voor het project Erfgoededucatie regio Zutphen/Lochem gehonoreerd. Muzehof, gemeenten, scholen en het cultuur- en erfgoedveld kunnen zo de eerder ondertekende intentieverklaring ten uitvoer gaan brengen. Het is een omvangrijk project dat mede door de heldere aanvraag de maximale toekenning van het Fonds heeft gekregen.

In het project Erfgoededucatie regio Zutphen/Lochem 2018 – 2021 gaat Muzehof Centrum voor de Kunsten samen met Erfgoed Gelderland en lokale erfgoedpartijen lessen erfgoededucatie ontwikkelen voor het basisonderwijs. De insteek is om met een stevig aantal erfgoedaanbieders in Zutphen en Lochem tenminste twaalf bezoeklessen voor het basisonderwijs te ontwikkelen. Deze lessen bij elkaar vormen een doorlopende leerlijn, waarbinnen scholen hun eigen keuzes kunnen maken op basis van thema, canononderwerp en tijdvakken. Projectonderdelen zijn: het ontwikkelen van bezoeklessen op erfgoedlocaties, het trainen van de erfgoededucatie medewerkers in betere aansluiting op het basisonderwijs, het trainen van de leerkrachten van de pilotscholen om erfgoededucatie te integreren binnen hun curriculum.

Binnen het project wordt gebruik gemaakt van het Gelderse online platform Reizen in de tijd. Hoofddoelstellingen van het project zijn het verbeteren van de kwaliteit en het verhogen van de kwantiteit van het erfgoededucatie-aanbod en het creëren van een lokaal netwerk van erfgoedpartners. Doelgroepen zijn alle 36 basisscholen in Lochem en Zutphen en erfgoedpartijen in de regio. De gemeenten Lochem en Zutphen, die het belang van erfgoededucatie onderschrijven, dragen financieel bij aan het project.

Muzehof - het lokaal expertisecentrum voor cultuureducatie en –participatie regio Zutphen, Lochem - zal het project gaan leiden.