Alle bouwvergunningen gemeente Zutphen tot 2010 voortaan bij Regionaal Archief Zutphen

Ter illustratie bouwtekening David Evekink Zutphen 1905Inwoners, bedrijven of makelaars die informatie zoeken over een pand in de gemeente Zutphen kunnen terecht in het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) aan de Spiegelstraat. Vanaf woensdag 13 februari zijn daar alle bouwdossiers van Zutphen te zien uit de periode 1990 tot 2010.

De bouwdossiers van 1900 tot 1989 waren al toegankelijk in het archief. Op maandag 11 en dinsdag 12 februari worden de dossiers van 1990 tot 2010 daaraan toegevoegd. Het afgelopen half jaar is dit archief geïnventariseerd en op orde gebracht. Na de verhuizing naar de bewaarplaats zijn ze openbaar op grond van de Archiefwet 1995. Vergunningen van na 1 oktober 2010 (omgevingsvergunningen) blijven voorlopig nog wel op het stadhuis.

Digitale toekomst

De bouwdossiers worden de komende jaren gedigitaliseerd. Dat betekent dat bijvoorbeeld bouwtekeningen digitaal kunnen worden opgevraagd. De aanvrager krijgt vervolgens een link toegestuurd om de opgevraagde documenten te downloaden.

Naar de studiezaal

Totdat het zover is, kunnen belangstellenden de bouwdossiers tot 2010 inzien in de studiezaal van het RAZ. Ze hoeven dus niet meer naar het stadhuis. In het e-loket bouwdossiers is te zien welke bouwvergunningen het RAZ in beheer heeft. Je vindt het e-loket op www.erfgoedcentrumzutphen.nl. Ga naar ‘Onderzoeken’ en klik op ‘Bouwvergunningen’ (het pictogram met het huis en de hamer) of ga rechtstreeks naar https://bouwdossiers.erfgoedcentrumzutphen.nl/.