Valentijnsdag in het archief: Koppelaarster 20 augustus 1878

Slagerij Hamburg
De liefde komt niet altijd vanzelf; soms is er een beetje assistentie nodig. In 1878 probeert Herman Reindorp een ontmoeting te regelen tussen zijn zwager Samuel Hamburg en sjadchen Kosman. Deze sjadchen ofwel huwelijksmakelaar uit Leeuwarden kende wel een leuk meisje voor de Zutphense Sam. Binnen de Joodse gemeenschap was in die tijd het heel normaal om een koppelaar of huwelijksmakelaar in te schakelen. Samuel trouwt uiteindelijk met Emma Cohen uit Anholt. Of dat het resultaat is van deze koppelpoging, weten we niet: Herman noemt de naam van het meisje jammer genoeg niet!
 
Fragment tekst:
“Alzoo verwagt ik een briefkaart als Sam komt ja of neen, dewijl de Satjenen aanstaande zondag op rijs gaat, en die weg uit reist alwaar zich bedoelt meisje woont, en alzoo deze mijnheer Kosman Sam zelfs wel ook gaarne spreken wilde indien u er belang in stelt.”
 
Afbeeldingen: brief en foto van het huis en de slagerij van de familie Hamburg in Zutphen. We weten helaas niet of Samuel en Emma op de foto staan, maar het zou kunnen.
 
Brief koppelaar