60.000 Lochemse bouwdossiers zijn nu digitaal
te raadplegen bij Erfgoedcentrum Zutphen

Bouwdossiers Tekening School Lochem SZU005000231Alle Lochemse bouwdossiers van 1900 tot 2010 zijn digitaal opvraagbaar via het Erfgoedcentrum Zutphen. Wie op zoek is naar informatie over een gebouw uit de gemeente Lochem gaat naar www.erfgoedcentrumzutphen.nl. Het is dus niet meer nodig hiervoor naar het gemeentehuis te gaan. Vergunningen van na 1 oktober 2010 (Omgevingsvergunningen) blijven via de gemeente Lochem te raadplegen.

Van alle archieven zijn bouwdossiers het meest geraadpleegd. Bewoners, bedrijven en makelaars zoeken regelmatig informatie over panden. In de bouwdossiers zijn bijvoorbeeld tekeningen en bouwvergunningen te vinden.

Lochemse dossiers als eerste digitaal

Het Regionaal Archief Zutphen is partner van Erfgoedcentrum Zutphen en beheert de archieven van de gemeenten Zutphen, Brummen en Lochem. De Lochemse bouwdossiers zijn nu als eerste digitaal beschikbaar. Daarmee zijn meer dan 60.000 dossiers toegevoegd aan de online database.

Bouwdossiers.erfgoedcentrumzutphen.nl

Wie informatie zoekt, gaat naar www.erfgoedcentrumzutphen.nl/onderzoeken en klikt op Bouwvergunningen (het pictogram met het huis en de hamer) of gaat rechtstreeks naar https://bouwdossiers.erfgoedcentrumzutphen.nl/. Daar is het mogelijk op straatnaam en huisnummer een dossier op te vragen. Vervolgens ontvang je een link naar de digitale documenten. Standaard betreft dit de tekeningen van het pand. Wie andere informatie uit het dossier wenst, kan dat erbij vermelden. Met de link zijn de documenten kosteloos te downloaden.

E-depot

Al in 2011 startte de gemeente Lochem met de aanbestedingsprocedure voor het digitaliseren van de in de archiefkelder aanwezige fysieke bouwdossiers. Vanaf 2015 zijn deze digitale documenten voor Lochemse ambtenaren, en via hen ook voor bewoners, bedrijven en makelaars, beschikbaar.
Het Regionaal Archief Zutphen zette samen met de gemeente Lochem en andere Achterhoekse organisaties in 2015 de eerste stappen naar een digitaal archief (e-depot). Doel is om dossiers digitaal te bewaren en beschikbaar te stellen. Na een onderzoek van twee jaar startte in 2017 de voorbereidingen voor de realisatie. Met de huidige oplossing is het mogelijk bouwdossiers toegankelijk te maken voor publiek met inachtneming van de privacy.
Op termijn komen ook de Brummense en Zutphense dossiers digitaal beschikbaar. Tot het zover is zijn de Brummense dossiers van 1921 tot 1980, de Zutphense van 1900 tot 2010 en die van de voormalige gemeente Warnsveld van 1936 tot 2004 op te zoeken op de website en in te zien in de studiezaal van het Regionaal Archief Zutphen aan de Spiegelstraat in Zutphen.