Logo Vereniging van Volkstuinders De Eendracht Zutphen

RAZ ontvangt archief Vereniging van Volkstuinders De Eendracht

Deze maand ontvingen we bij het Regionaal Archief Zutphen het archief van Vereniging van Volkstuinders De Eendracht. Die vereniging is al sinds 1928 actief in de gemeente Zutphen. De verenging behartigt de belangen van de leden van verschillende volkstuincomplexen in de stad. Het fenomeen volkstuin bestaat al lange tijd en sinds de negentiende eeuw kennen we het onder die naam.
 
In 1928 werd behalve de Zutphense vereniging ook het landelijke Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN) opgericht. Voor de volkstuinders was het belangrijk zich te verenigen om zo beter invloed te kunnen uitoefenen op de politieke besluitvorming. Vandaag de dag is de volkstuinder vooral een hobbyist, maar vroeger was een eigen volkstuin houden vaak bittere noodzaak.
Het archief is nu nog ongeordend. Straks gaat een archiefmedewerker het ordenen en hij schrijft dan meteen ook een korte geschiedenis van De Eendracht.