Jaarverslag 2018

Deze maand werd het jaarverslag 2018 van het Regionaal Archief Zutphen goedgekeurd en als verantwoording opgestuurd naar de gemeenten Brummen en Lochem. Het verslag bevat een lijst met archiefaanwinsten, een financiële verantwoording en alle activiteiten die het team in het afgelopen jaar ondernam. Het volledige jaarverslag van het RAZ over 2018 kunt u hier downloaden.

Onderstaande top 5 willen we toch nog even over het voetlicht brengen:

Charterproject

Het charterproject (link) ging in het verslagjaar gestaag door. Vrijwilligers maakten de charters en aanhangende zegels schoon, waarna andere vrijwilligers zorgden voor een foto-opname en voor publicatie op de website. Dit jaar werden voor- en achterkanten en vaak afzonderlijk de zegels van 506 charters gefotografeerd.

Vakantiehuisje Gies

In het tijdschrift Zutphense Pracht werd op basis van bronmateriaal een artikel over de joodse familie Gies en hun vakantiehuisje gepubliceerd. Het huisje aan de Almenseweg werd in 1937 gebouwd en bood onderdak aan joodse onderduikers. In mei werd het houten huisje zorgvuldig gedemonteerd om over enkele jaren weer opgebouwd te worden in het Openluchtmuseum in Arnhem. Dit project is een prachtig voorbeeld van de verbindende kracht die het Erfgoedcentrum Zutphen biedt voor de verschillende erfgoedpartners.

Gelredag

Op 8 december werd bij RAZ de Gelredag gehouden. De Gelredag is een initiatief van Omroep Gelderland. In een wervend televisieprogramma verhalen twee ridders van Gelre over de geschiedenis van onze provincie. De Gelredag in Zutphen werd bezocht door ongeveer 150 personen. Het RAZ hield open huis. In de naastgelegen bibliotheek in de Broederenkerk hield historicus Rudolf Bosch een lezing over de financiering van de oorlog tussen Gelre en Holland.

Verbondsbrieven

In 1418 sloten de Gelderse steden en ridders een schriftelijk verbond met de hertog. Daarmee legden ze de basis voor de Provinciale Staten van Gelderland. De Zutphense exemplaren van deze verbondsbrieven werden door de papier- en boekrestaurator gerestaureerd. Helemaal schoongemaakt werden ze achtereenvolgens tentoongesteld in het Huis der Provincie in Arnhem, de Sint Walburgiskerk in Zutphen en in het Valkhofmuseum in Nijmegen bij de succesvolle tentoonstelling Ik, Maria van Gelre.

Erfgoedportaal

Op 1 november werd het nieuwe Erfgoedportaal gelanceerd. Dat gebeurde onder grote belangstelling in de Sint Walburgiskerk. Het Erfgoedportaal is de website waarop de vier erfgoedpartners van Zutphen al hun collecties (gaan) vertonen. Het Erfgoedportaal verving daarmee tegelijkertijd de eigen website van het RAZ.