Bouwkundige Constant Willems benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Constant Willems uit Zutphen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen werden hem zaterdagmiddag 21 september opgespeld door burgemeester Annemieke Vermeulen. Dit gebeurde in de Burgerzaal aan de Lange Hofstraat in Zutphen, in het bijzijn van onder andere zijn vrouw Trudy en leden van de Werkgroep Bouwhistorie van de Historische Vereniging Zutphen, waar hij zich al 25 jaar met hart en ziel voor inzet.

Constant Willems heeft veel tijd en energie gestoken in het onderzoeken en verder in kaart brengen van de geschiedenis van Zutphen. Dat deed en doet hij nog steeds onbezoldigd en met grote kennis van zaken. Hij leverde zo als werkgroeplid een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van waardevol cultureel erfgoed in Zutphen. Van deze bouwhistorische werkgroep is hij vanaf het eerste uur lid geweest, waaronder elf jaar in de functie van voorzitter.
Ook is de zaterdag gedecoreerde Zutphenaar al bijna dertig jaar luidmeester van het Klokkenluidersgilde St Walburgis Zutphen en vele jaren (van 2001 tot 2018) bestuurslid van de Stichting Bescherming Stadsschoon Zutphen geweest. Daarnaast heeft hij belangrijke bouwkundige adviezen gegeven voor het project restauratie Metaheirhuisje op de joodse begraafplaats in Zutphen, eveneens onbezoldigd.

Maquettes

Constant Willems is daarnaast een gepassioneerd maquettebouwer en bouwer van scheepsmodellen, een hobby die hij al vanaf zijn tienerjaren uitoefent. Op dit moment werkt hij aan een maquette die laat zien hoe Zutphen er in het jaar 1485 uitzag, een klus die hij tegen slechts materiaalvergoeding verricht en die vier tot vijf jaar gaat duren. Het resultaat van twee jaar werk was zaterdag te bewonderen in de Burgerzaal, waar de maquette tijdelijk stond. Voor dit project moet Contant Willems niet alleen zaag-, schuur- en schaafwerk maar tevens veel research verrichten, omdat plattegronden over die tijd niet beschikbaar zijn en bruikbaar beeldmateriaal evenmin. Verschillende eerder door hem gemaakte schaalmodellen zijn ook in het buitenland tentoongesteld. Constant Willems verricht in die zin tevens een belangrijke ambassadeursrol voor de gemeente Zutphen. Meer informatie over deze maquette: www.zutphen1485.nl.

 

(fotografie Patrick van Gemert/Zutphens Persbureau)