Archieven van Lochem naar Zutphen

20191007 Verhuizing Lochem naar RAZ 2173 strekkende meter archieven van de gemeente Lochem (inclusief de voormalige gemeente Gorssel) kwamen onze kant, het Regionaal Archief Zutphen aan de Spiegelstraat, op. Met hulp van de verhuizers van de firma Lammers, de inzet van Annemieke Moen van de gemeente Lochem en collega’s van het Regionaal Archief Zutphen is deze (logistieke) klus geklaard. Het betreft de archiefblokken van de gemeente Lochem 1982-1989 (archiefnummer 1111), de gemeente Lochem 1990-1999 (archiefnummer 1122) en het archief van Gorssel 1990-2004 (archiefnummer 5077).

Die overbrenging naar een daartoe aangewezen archiefbewaarplaats is een wettelijke verplichting. Na overbrenging zijn archieven in principe openbaar, dat wil zeggen voor het publiek te raadplegen. Voor een aantal archiefbestanddelen geldt een openbaarheidsbeperking.

20191007 Verhuizing Lochem naar RAZ 5De voorbereidingen zijn al een tijdje geleden gestart. In overleg bepaalden we wat er precies overgebracht ging worden: gedeeltelijk na afloop van de wettelijk bepaalde termijn, gedeeltelijk vervroegd. De inventarisatiewerkzaamheden werden uitgevoerd door de fa. Doxis in opdracht van de gemeente Lochem.

Na beoordeling van de aangeleverde stukken (inventarissen) zijn de inventarissen door archivaris Etienne van den Hombergh ingevoerd in Memorix Archieven en hebben ze een archiefnummer gekregen.

De archiefblokken zijn voorlopig geplaatst in het depot op de begane grond en depot 2. Na materiële verzorging van de archieven wordt de definitieve plaats in het archiefdepot bepaald. Wanneer de beschrijvende inventarissen definitief zijn ingevoerd en de zogeheten ‘Verklaring van overbrenging’ is ondertekend is de overbrenging een feit!