Legpenning voor Zutphense archeologen

20191127 Legpenning AWN voor Team Archeologie Zutphen Michel Groothedde en Gajus Scheltema

Het team Archeologie van de gemeente Zutphen kreeg vrijdag de zilveren legpenning van de AWN – Vereniging van vrijwilligers in de archeologie in Nederland uitgereikt. AWN (Archeologische Werkgroep Nederland) kan de prijs elke vijf jaar uitreiken aan een instantie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de archeologie en vrijwilligers. Stadsarcheoloog Michel Groothedde ontving de penning op het nationaal archeologiecongres de Reuvensdagen in Apeldoorn.

Internationale bekendheid

De jury prees het Team Archeologie van de gemeente Zutphen, onder meer omdat het richtinggevend is voor waar archeologie in Nederland naartoe zou kunnen gaan. “De gemeente Zutphen is al vroeg begonnen archeologie als deel van haar verantwoordelijkheid en takenpakket te zien, toen dit nog bepaald geen vanzelfsprekendheid was. Daarbij werd archeologie structureel en volwaardig ingebed in de gemeentelijke organisatie en werd snel doorgepakt met nieuwe wetgeving”, aldus de jury. Daarbij noemde zij het “bijzondere aspect dat dit gemeentelijke archeologische beleids- en uitvoeringsorgaan ook een wetenschappelijk instituut is geworden dat internationale bekendheid heeft verworven, waarbij vele studenten stageplekken en scriptieonderwerpen in Zutphen hebben gevonden en een vaste component van de organisatie zijn geworden.”

Archeologie voor het publiek

Het is opgevallen hoe Zutphen archeologie bewust “teruggeeft aan het publiek”, door open dagen te houden, voorlichting te geven, over uitgevoerde onderzoeken te publiceren altijd ruimte te bieden aan onderwijs. “Daarenboven hebben de talloze ontdekkingen van het Team Archeologie vele nieuwe verhalen toegevoegd aan het collectieve geheugen en de identiteit van de Zutphenaren. Kennis hierover is gedeeld tot ver buiten de gemeentegrens. De directe samenwerking met het stedelijke museum heeft ertoe geleid dat men nu niet enkel in hetzelfde gebouwencomplex is gevestigd, maar dat het publiek ook nog eens vanuit het museum door enkele glazen wanden alle soorten archeologen, van professional, via de student tot de vrijwilliger, 'live' aan het werk kan zien in de werkruimtes van het Team Archeologie.
“Het is echter misschien wel de wijze waarop de vrijwilligers in de Zutphense archeologie functioneren die het beste laat zien hoe de gemeente Zutphen echte invulling heeft gegeven aan het concept van 'community archaeology'. Wat de inzet van vrijwilligers in Zutphen zo bijzonder maakt, is dat ze niet uitsluitend als een paar extra handen voor het verrichten basale werkzaamheden worden gezien, maar zoveel mogelijk volwaardig worden ingezet in het veld, bij de uitwerking én in de organisatie. Men is bereid serieus in de vrijwilligers te investeren en ze daadwerkelijk op te (laten) leiden.”

Voorbeeldfunctie

De conclusie van de jury luidde dan ook dat “de gemeente Zutphen een voorbeeldfunctie heeft binnen de archeologie, enerzijds als koploper in de professionele archeologie en anderzijds als rolmodel voor de inzet van de vrijwilliger in dit bijzondere vakgebied.” AWN-voorzitter Gajus Scheltema reikte Michel Groothedde de legpenning uit. (foto: AWN)