Nieuwe collectie: Nadere Toegangen

IcoonNadereToegangenOp een eerdere website van het Regionaal Archief Zutphen was het mogelijk alle transcripties, regesten en indexen (ook wel Nadere Toegangen genoemd) in een aparte collectie allemaal ineens te doorzoeken. Veel onderzoekers misten de collectie op onze nieuwe website. Daarom is deze collectie nu weer terug!

Sleutel tot archief

Deze nadere toegangen vormen een verzameling van indexen van heel verschillende aard met één gemeenschappelijk kenmerk: ze maken originele – vaak handgeschreven - archiefstukken doorzoekbaar. Daarmee zijn ze een uitstekend hulpmiddel voor onderzoekers om archiefstukken op trefwoord te doorzoeken. Bijvoorbeeld: een onderzoeker doet onderzoek naar de positie van de plaats Hasselt in het Hanzeverbond in de zestiende eeuw. Hij zoekt op trefwoord Hasselt. Dit levert in de Collectie Nadere Toegangen 12 resultaten op, onder andere in 0001 Memorie- en resolutieboek van de stad Zutphen 1593-1599. In de collectie kan de onderzoeker de resultaten eenvoudig raadplegen, doordat deze in de PDF-bestanden zijn gearceerd. In de inleiding staat altijd een archiefnummer en indien het een specifiek archiefstuk betreft, het inventarisnummer van dat specifieke stuk. Daarmee kan de onderzoeker dan ook in het Archievenoverzicht het originele, vaak handgeschreven stuk terugvinden.

Wil je meer weten over deze nieuwe collectie? Raadpleeg dan de toelichting of begin met zoeken in de Nadere Toegangen om te ontdekken wat jij kunt terugvinden in onze archieven!