Scanservice tijdelijk aangepast

Vanwege de Coronacrisis is ook het Regionaal Archief Zutphen nu gebonden aan verregaande beperking van zijn kantoorbemensing. Al onze vrijwilligers zijn in elk geval tot en met 6 april afwezig, medewerkers moeten zoveel mogelijk thuis werken en onze kantoor- en studiezaalbezetting is tot een absoluut minimum teruggebracht. Daardoor is onze scancapaciteit meer dan gehalveerd. Dit betekent dat:

  • de al vóór 12 maart 17 uur in behandeling genomen scanaanvragen voor ingebonden originelen niet of hooguit met vertraging voor 6 april kunnen worden afgewerkt;
  • scanaanvragen voor ingebonden originelen en voor meer dan 50 losse stukken, die ná 12 maart 17 uur zijn/worden ingediend op zijn vroegst vanaf 6 april zullen worden ingepland.
  • scanaanvragen voor minder dan 50 losse originelen wij wel blijven verwerken, maar de oplevering van de scans kan langer duren dan gebruikelijk (meer dan twee weken).

Mocht het nodig blijken de beperkende maatregelen tussentijds te verscherpen en of deze ook ná 6 april te handhaven, dan zullen de hiervoor genoemde termijnen overeenkomstig worden aangepast.

Wij vertrouwen erop dat u begrip kunt opbrengen voor deze uitzonderlijke maatregelen in deze uitzonderlijke situatie.