Studiezaalbezoek op afspraak

U bent in onze studiezaal welkom op afspraak. Vanwege het coronavirus hebben we onze werkwijze aangepast. We vragen u onderstaande regels te lezen en op te volgen:

  • Het RAZ past de algemene maatregelen van de rijksoverheid en de gemeente Zutphen toe. Bij ons geldt de anderhalvemeterregel en een mondkapje is verplicht tijdens het staan en lopen.
  • Het aantal bezoekers dat gelijktijdig een onderzoek kan doen in de studiezaal is beperkt. Kom daarom bij voorkeur alleen.
  • Een bezoek aan de studiezaal kan alleen na het maken van een telefonische afspraak. U kunt die afspraak maken op dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00-16.00 uur. U belt hiervoor het gemeentelijk telefoonnummer 14 0575 (kengetal niet nodig) en vraagt naar studiezaal archief.
  • Met de studiezaalmedewerker maakt u een maatwerkafspraak. De medewerker vraagt u ook welke archiefstukken u gaat raadplegen. Zo mogelijk wijst de studiezaalmedewerker u op onze digitale mogelijkheden waardoor een bezoek niet nodig is.

Heeft u een afspraak gemaakt? Kom dan op het afgesproken tijdstip naar de studiezaal aan de Spiegelstraat.

  • Neem bij voorkeur uw eigen laptop mee. Het RAZ beschikt over WiFi.
  • Desinfecteer uw handen bij de voorziening bij de entree naar de studiezaal.
  • We vragen u niet naar een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag.
  • Meldt u zich bij de balie; de studiezaalmedewerker helpt u verder.