De studiezaal gaat weer open!

U bent vanaf dinsdag 2 juni weer welkom in onze studiezaal! Door de coronamaatregelen konden we wekenlang geen bezoekers ontvangen in de studiezaal. Al die tijd kon u wel via onze andere kanalen gebruikmaken van onze diensten, maar we zijn verheugd dat we u nu ook weer in de studiezaal mogen ontvangen. Om dit mogelijk te maken, gelden aangepaste regels. Alleen door ons hieraan te houden is onderzoek doen bij ons mogelijk. We vragen u dan ook deze regels rustig door te nemen en op te volgen.

  • Het RAZ past de algemene maatregelen van de rijksoverheid en de gemeente Zutphen toe.
  • Het RAZ hanteert de richtlijnen van de KVAN/BRAIN, vereniging voor de archiefsector.
  • Er kunnen maximaal vier bezoekers gelijktijdig een onderzoek doen in de studiezaal.
  • Een bezoek aan de studiezaal kan alleen na het maken van een telefonische afspraak. U kunt die afspraak maken op dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00-16.00 uur. U belt hiervoor het gemeentelijk telefoonnummer 14 0575 (kengetal niet nodig) en vraagt naar studiezaal archief.
  • Met de studiezaalmedewerker maakt u een maatwerkafspraak. De medewerker vraagt u ook welke archiefstukken u gaat raadplegen. Zo mogelijk wijst de studiezaalmedewerker u op onze digitale mogelijkheden waardoor een bezoek niet nodig is.

 

Heeft u een afspraak gemaakt? Kom dan op het afgesproken tijdstip naar de studiezaal aan de Spiegelstraat.

  • Kom alleen naar de studiezaal.
  • Neem uw eigen laptop mee. Het RAZ verstrekt geen terminals voor algemeen gebruik. Het RAZ beschikt over WiFi.
  • Desinfecteer uw handen bij de voorziening bij de entree naar de studiezaal.
  • Meldt u zich bij de balie; de studiezaalmedewerker legt u de gang van zaken uit. Volgt u deze aanwijzingen a.u.b. nauwkeurig op.
  • U kunt helaas geen gebruikmaken van de toiletten.

 

Deze regels gelden tot nader bericht. Wij vertrouwen op uw medewerking!