Alarmerende feiten over digitaal erfgoed...

Onze collega Niels Komen heeft het afgelopen half jaar voor het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) een onderzoek uitgevoerd naar ‘bedreigd digitaal erfgoed op fysieke dragers’. Het onderzoeksrapport is onlangs gepubliceerd: https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/news/5-alarmerende-feiten-over-digitaal-erfgoed-op-fysieke-dragers/