Het archief van kunstenaarsechtpaar De Voogd-Duval ontsloten

Op 2 november van het vorig jaar (2019) overleed Maïté Duval. De beeldhouwster was een zeer bekend en geliefd persoon in Zutphen en omgeving. Haar werk komen we in de regio veel tegen: Else in Terborg, het stormrampmonument in Borculo, Opa en oma in Klarenbeek en de ijsberensculptuur in Dieren. En natuurlijk in Zutphen, in de Agnietenhof en in de tuin van het Hof van Heeckeren. Duval woonde en werkte aan de Deventerweg in Zutphen en was getrouwd met kunstschilder Thierry Rijkhart de Voogd.

Enkele maanden na haar overlijden nam haar zoon Barend namens de kinderen contact op met het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) met de vraag of haar archief daar een goed onderkomen kon krijgen. Dat kon, en nu staat de inventaris van het archief Duval online en is het archief beschikbaar voor verder onderzoek.

Opvallend

Bij de bewerking van het archief viel meteen een aantal dingen op. Ten eerste dat het geen formeel archief is zoals je ze in de ambtelijke wereld aantreft. In het hele archief vinden we foto’s en documentatie over haar werk. Dit was zeker niet alleen ijdelheid, maar had een functie: de foto’s dienden bijvoorbeeld als portfoliofoto’s voor nieuwe opdrachten en exposities. Duval had haar publiciteit goed op orde. Het feitelijke archief bestaat uit mappen met zakelijke correspondentie en uit een serie dagagenda’s die uiterst nauwgezet zijn bijgehouden.

Nauwgezet

Hiermee komen we bij het tweede opvallende kenmerk van dit archief. Duval was nauwgezet en had grote behoefte aan controle op haar administratie. Ze hield talloze mapjes bij en alle mapjes werden beschreven en vaak zelfs voorzien van een inhoudsopgave. Voor elk doel had zij weer een apart mapje: voor haar exposities, voor haar opdrachten en voor haar publiciteit.

De meeste documenten in het archief hebben betrekking op Duval en haar werk. Het aandeel De Voogd in het archief is misschien een derde. Sommige elementen zijn niet onder te verdelen want die zijn van hen beiden. Bijvoorbeeld een map van een expositie in 1983 van De Voogd in het Singer Museum in Laren waar Duval haar eerste werken kon laten zien.

Rouen

Thierry Rijkhart de Voogd en Maïté Duval, beiden geboren in 1944, leerden elkaar kennen in Rouen. De Frans-Nederlander De Voogd (1944-1999) had daar enkele jaren de kunstacademie gevolgd en Duval was bezig met een studie Letteren. Ze werden verliefd, trouwden en trokken in 1968 naar Nederland. Lange tijd woonden ze op verschillende plekken in de gemeente Voorst. Ze kregen drie kinderen en in 1987 verhuisde het gezin naar de Deventerweg. De Voogd was kunstenaar van jongs af aan, Duval ontwikkelde zich vanaf midden jaren 1970 tot kunstenares.

Voor wie meer wil weten over het kunstenaarsechtpaar Duval en De Voogd moet vooral het boek Het grootste in de kleinste dingen van Lian Jeurissen uit 2009 lezen. Hoofdpersoon in dit boek is weliswaar Thierry Rijkhart de Voogd, maar hij en zijn partner Maïté Duval zijn in het boek, net als in het echte leven, onafscheidelijk. Van het werk van Duval zijn verschillende catalogi gepubliceerd. De meest recente catalogus is die van Ileen Montijn uit 2005. De drie kinderen houden nog steeds de website www.maiteduval.nl in de lucht. Wie na het boek en de website nóg meer wil weten kan onderzoek doen in het archief van Duval en De Voogd. Het archief is geheel openbaar en alleen in te zien op de studiezaal van het RAZ.