Gepubliceerde eindscriptie Het Hart van Doesburg

Michel Groothedde en Matthijs van Wees Doesburgse Archeologie Publicatie 22Matthijs van Wees (rechts) neemt hier zijn gepubliceerde bachelor eindscriptie in ontvangst. Hij studeerde archeologie aan Hogeschool Saxion en werkte voor zijn scriptie de opgraving van het stadhuis Doesburg uit 1995 uit. Dat leverde een mooie analyse op van de stadswording van Doesburg en de bewoningsgeschiedenis.

In de publicatie beschrijft hij veel interessante vondsten een nieuwe aanwijzing dat er toch ook al bewoning in het centrum van Doesburg was in de Karolingische tijd (negende eeuw). De snelle, vrij abrupte stadswording in de dertiende eeuw komt ook goed uit de verf in de publicatie. Matthijs werkte er in 2019 en de eerste helft van 2020 aan. Zijn werk werd beloond met een negen en het is gepubliceerd onder de titel Het Hart van Doesburg (Doesburgse Archeologische Publicaties 22).

Inmiddels is Matthijs begonnen aan de masterstudie archeologie aan Rijksuniversiteit Groningen.

Links op de foto staat archeoloog Michel Groothedde.