Zutphense Courant 1849-1941 nu digitaal:
Een eeuw nieuws uit de gemeente Zutphen eenvoudig doorzoekbaar

Zutphense Courant 6 april 1849De eerste steenlegging van de spoorbrug op 22 oktober 1861 door koning Willem III, de opening van de spoorlijn Arnhem-Zutphen op 1 februari 1865, maar ook een bericht over een autobrand op de Overwelving in 1924. Het is allemaal terug te vinden in de Zutphense Courant, die vanaf 1849 werd uitgegeven door W.J. Thieme. Je kunt deze kranten, uit de periode 1849 tot 1941 nu geheel online bekijken.

Veel oude kranten zijn gedrukt op dun, zuur papier en worden daardoor in de loop van de tijd broos en kwetsbaar. Ze bevatten echter veel informatie en zijn daardoor interessant voor onderzoekers. Om ervoor te zorgen dat de informatie in de kranten niet verloren gaat, is digitalisering een duurzame oplossing.

Metamorfoze

In 2013 diende het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) daarom bij Bureau Metamorfoze een verzoek in voor het digitaliseren van de Zutphensche Courant uit de periode 1849 tot 1941. Metamorfoze is een langlopend digitaliseringsproject van de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. In dit nationale programma wordt papieren erfgoed geconserveerd en gedigitaliseerd om het voor het nageslacht te behouden. Het gaat daarbij om archieven van nationaal belang, waarvan de stukken vaak dreigen te ‘vergaan’ door verzuring, waterschade of schade door inkt. Door digitalisering en conservering wordt deze schade zoveel mogelijk beperkt.

Langverwacht resultaat

Bureau Metamorfoze honoreerde het verzoek van het RAZ en de Zutphense kranten werden allemaal met een speciaal transport naar Den Haag vervoerd. Helaas liep het digitaliseringsproces door allerlei oorzaken veel vertraging op. Maar het is nu toch echt zover: in totaal 113.635 pagina’s van de Zutphense Courant zijn digitaal beschikbaar in de website van Delpher. Ze kunnen op trefwoord doorzocht worden, waardoor informatie over een onderwerp heel snel teruggevonden kan worden.

Omdat de KB als nationale bibliotheek van Nederland niet beschikte over een complete serie van de Zutphense Courant, is besloten dat de hele gedigitaliseerde serie van originele kranten te schenken aan de KB. De papieren versie is daarom niet meer bij het RAZ te raadplegen.

Handige links

Op de foto de Zutphense Courant van 6 april 1849. (foto collectie Erfgoedcentrum Zutphen)