Maartje A.B. stelt haar onderzoek Communicatie tussen Hanzesteden voor

Maartje A.B. startte in 2018 haar promotieonderzoek met de titel “Communicatie tussen Hanzesteden”. In het project wordt de ontwikkeling van de stedelijke netwerken in het gebied rond de rivieren Rijn, Maas, Waal en IJssel en hun relatie tot de Hanze in kaart gebracht. De Hanze had als samenwerkingsverband van steden en kooplieden van de dertiende tot in de zeventiende eeuw grote invloed op handel en politiek in Europa. Het onderzoek richt zich op de communicatie die tussen de steden plaatsvond. Maartje A.B. hoopt in 2023 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen te promoveren.

Stadsrekeningen Zutphen

De stad Zutphen neemt een prominente plaats in bij haar onderzoek. Onze oude stadsrekeningen zijn voor haar een belangrijke onderzoeksbron. Vrijwilligers van het RAZ hebben al veel oude stadsrekeningen getranscribeerd om zo het onderzoek voor haar te vergemakkelijken. Het RAZ zorgde er ook voor dat alle stadsrekeningen uit de 15e tot en met de 18e eeuw digitaal te lezen zijn op de website.

Tussentijds brengt A.B. (dat is een heuse achternaam!) verslag uit van haar onderzoeksresultaten en ervaringen. Dat doet zij door artikelen te publiceren, lezingen te geven en een blog te schrijven. Als extraatje mocht zij dit filmpje laten maken voor de Graduate School van de Radboud Universiteit. In drieënhalve minuut stelt zij daar haar onderzoek voor. De opnamen zijn gemaakt in ons archief aan de Spiegelstraat.

Meer info over dit project vind je op deze projectpagina Communicatie tussen Hanzesteden.