Drie archieven toegankelijk voor verder onderzoek

Vrouwen helpen vrouwenNu vanwege de coronamaatregelen de studiezaal dicht is en veel publieksactiviteiten geen doorgang vinden, is er meer tijd voor het toegankelijk maken van archieven. Elk jaar ontvangt het RAZ wel een aantal archieven die nog geen toegang (inventaris) hebben. Zij blijven dan te lang als anoniem archief in depot liggen tot het moment dat een archivaris er eindelijk mee aan de slag kan. De aflopen maanden werd een drietal archieven met een wel zeer uiteenlopend karakter van een inventaris voorzien. Wat zij gemeen hebben? De archieven zijn alle drie Zutphens en twintigste-eeuws.

Stichting Vrouwen helpen vrouwen

Het is maar een klein archief van deze stichting, maar wel erg boeiend en vol met de energie en het gedachtengoed die de jaren zeventig en tachtig zo kenmerkten. De Stichting Vrouwen helpen vrouwen Zutphen en omgeving werd opgericht in 1980. De stichting was een initiatief van een aantal vrouwen die werkzaam waren bij het Jongeren Advies Centrum (JAC) en het Vrouwencafé in Zutphen. Volgens hen was er behoefte aan een betere hulpverlening voor vrouwen. De stichting organiseerde cursussen (VOS- en VLAM-cursussen) en inloopdagen en verzorgde telefoondiensten voor vrouwen met hulpvragen. Aanvankelijk was de stichting te vinden aan de Proostdijsteeg, later in het Vrouwenhuis aan de Laarstraat. In 1986 werd de stichting ontbonden.

Vereniging van Volkstuinders De Eendracht te Zutphen

Deze vereniging, die overigens nog steeds bestaat, werd op 1 oktober 1928 opgericht als De Arbeiders Landbouwvereeniging De Eendracht, pas veel later kreeg het de huidige naam. De oprichters meenden dat er “een Vereeniging noodig is om de belangen van hen te behartigen welke door toedoen van tuinders en landbouwers gedupeerd zijn omdat geen grond meer kan worden gepacht als door allen gewenscht”. De eerste tuintjes werden gepacht “achter de gevangenis” (Gasthuiskamp) en op Helbergen. Tot in de jaren vijftig was de opbrengst van groenten en aardappelen het belangrijkste motief om lid te worden van de volkstuinvereniging. Daarna werd een volkstuintje steeds vaker voor de hobby gehuurd. Rond 2000 beheerde De Eendracht wel zes complexen met in totaal 350 leden. Belangrijkste onderdeel van het archief van deze vereniging zijn de serie notulen van bestuur en de reeks jaarverslagen. Daarin staat de hele ontwikkeling van deze bijna honderdjarige vereniging beschreven.

Detail- en groothandel in ijzerwaren Dullaert

Voor veel inwoners van Zutphen is “Dullaert” nog steeds een begrip. Twee broers Dullaert begonnen in 1905 hun handel in ijzerwaren. Aan de Spittaalstraat werd een winkel én een groothandel gestart. In een mum van tijd kwamen er filialen in Brummen, Deventer, Doesburg, Lochem en Varsseveld. Daarnaast werd aan de Spittaalstraat ook nog een metaalwarenindustrie (smederij) gerund die zich toelegde op pluimveeartikelen als broedmachines en voederbakken. In 1936 gingen de broers uit elkaar en zo ontstonden er twee “Dullaerts”, een in de Spittaalstraat en een op de Nieuwstad. Dit archief volgt het spoor van de firma Dullaert op de Spittaalstraat die tot 1970 onder leiding stond van de bekende Zutphenees Piet Dullaert.

Het archief is met name bestemd voor de doorgewinterde archiefonderzoeker, want het bevat vooral taaie boekhoudkundige stukken. Bijzonder zijn de registers met verkoop van wapens en munitie. De verkoop gebeurde onder strenge voorwaarden. Niet alles uit het archief is bewaard, maar wel de meest kenmerkende stukken uit alle bedrijfsonderdelen.