Iedereen heeft recht op een naam

2021 04 12 Vermelding akte overlijden akte 1960

Levenloos geboren kinderen kunnen sinds 3 februari 2019 worden geregistreerd bij de burgerlijke stand. Volgens dezelfde wijziging in de Wet basisregistratie personen is het ook mogelijk om kinderen die direct na hun geboorte zijn overleden en vaak als “naamloos” werden aangemerkt een naam te geven. Veel ouders maakten hier dankbaar gebruik van. De wetswijziging zorgde ervoor dat zij erkenning kregen voor hun verdriet.

Als de ouders een beroep doen op deze wet en aan een naamloos gestorven kind alsnog een naam wordt gegeven, komt de ambtenaar van de burgerlijke stand in actie. Die ambtenaar zorgt dan voor een vermelding bij de betreffende akte. Zo’n handeling is voor deze ambtenaar niet alledaags maar ook zeker geen zeldzaamheid. Dat de archivaris een dergelijke vermelding mag plaatsen is wél uniek.

De registers van overlijden worden na vijftig jaar overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Vanaf dat moment is het de archivaris die op grond van artikel 22 van het Besluit burgerlijke stand de vermelding moet aanbrengen. In april vond deze uitzonderlijke en eervolle gebeurtenis plaats bij het Regionaal Archief Zutphen aan de Spiegelstraat. Een kind dat direct na de geboorte in 1960 overleed, ontving alsnog een mooie naam.

Op de website van de gemeente Zutphen leest u meer over dit onderwerp.