Jaarverslag 2020 van het RAZ

0517 0908 Geschiedenis van de Antillen Walburg PersIn het jaarverslag 2020 van het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) leest u onder meer dat het RAZ in dit coronajaar de vruchten plukte van het vele scanwerk van de afgelopen jaren en de jarenlange ervaring met scannen op aanvraag. Grootste troef van het RAZ bij het bedienen van de archiefgebruikers gedurende de lockdown was het e-loket voor bouwdossiers. Deze applicatie werd in het verslagjaar aangevuld met bouwvergunningen van Zutphen en Warnsveld. Bijna elke aanvraag voor een bouwvergunningen kon zo digitaal worden afgehandeld. Wat was dat een geweldige uitkomst voor de archiefbeheerders, archiefgebruikers en ambtenaren!

Omdat veel cursussen, schoolbezoeken en andere bijeenkomsten werden afgelast, kon daarvoor in de plaats veel werk worden verzet in het toegankelijk maken van collecties. Er kwamen inventarissen voor bijvoorbeeld de archieven van Maïté Duval en van de Walburg Pers. Foto’s van onder andere het Oude en Nieuwe Gasthuis en van voetbalclub Be Quick werden beschreven en gedigitaliseerd. De behoudsmedewerkers zorgden ervoor dat alles met de juiste materialen werd behandeld en op de juiste plaats gezet.

Maar toch, wat misten wij vooral ook onze vrijwilligers. Naast het maken van scans, foto’s en indexen en het ompakken van archieven, zorgen zij ook voor de nodige sfeer en inspiratie. Onze organisatie bleek kwetsbaar zonder de inzet van vrijwilligers. Gelukkig konden enkelen van hen vanaf hun thuisbasis nog werk verrichten voor het RAZ.

Al met al bleef de dienstverlening van het RAZ op een aanvaardbaar niveau en dat mag gezien de buitengewone omstandigheden als een succes worden beschouwd.

Het jaarverslag geeft vooral een overzicht van de activiteiten die het RAZ in 2020 ontplooide. In een afzonderlijk hoofdstuk brengt het Erfgoedcentrum Zutphen verslag uit over het afgelopen jaar. Het hele jaarverslag 2020 van het Regionaal Archief Zutphen kunt u hier downloaden.

Op de foto: Het jaarverslag is geïllustreerd met boekomslagen van de Walburg Pers. In 2019 verwierf het RAZ het omvangrijke archief van deze uitgeverij en in 2020 werd het archief geïnventariseerd. De Walburg Pers richtte zich aanvankelijk op regionale geschiedschrijving, later ook op rechtsgeschiedenis, geschiedenis en cultuur van Suriname en de Nederlandse Antillen en koloniale geschiedenis. (Foto 0517_0908)