Duizendste bezoeker pop-upmuseum David Evekink

Duizendste bezoeker David Evekink foto Paul PloegmanHet pop-upmuseum in het David Evekink-huisje aan de Berkelsingel ontving afgelopen weekend de duizendste bezoeker. Op 26 augustus opende dit tijdelijke museum in het arbeidershuisje uit 1874 de deuren voor het publiek. Het toont de woon- en leefomstandigheden van arbeiders uit die tijd. Vrijwilligers van het Gilde, geheel in negentiende-eeuwse stijl gekleed, bemensen het huisje. Daardoor kan het wekelijks van donderdag tot en met zondag open zijn.

Afgelopen weekend verwelkomden de gastvrouwen al de duizendste bezoeker, Peter Mertens met zijn familie uit het Belgische Poederlee. Zij verrasten hem een hartelijk welkomstwoord, bloemen en de leporello (harmonicaboek) over de vergeten eeuw in Zutphen. Spontaan verplaatsten de bezoekers zich naar de negentiende eeuw; ze hulden zich in gepaste historische kledij en lieten zich uitgebreid rondleiden in het huisje van “Hendrika Baneman”. Allen waren enthousiast over deze tijdreis met veel herkenning van arbeiderswoninkjes en van de poepton, bij familie vroeger.

Hoogtepunt

Eigenlijk waren de Mertens met hun wandelgroep naar de Veluwe gekomen om te wandelen. Ze hoorden toevallig dat Zutphen een leuke stad zou zijn en kwamen daarom een dag eerder hierheen. Het feestelijke bezoek aan het huisje bestempelden zij meteen al als het hoogtepunt van hun historische wandeling door Zutphen en ze wisten zeker dat ze nog eens terug zouden komen, want één dag is niet genoeg voor zoveel moois in deze stad, vonden ze.

Gratis toegang

Het huisje van de David Evekink Stichting aan de Berkelsingel 2 blijft nog opengesteld tot en met zondag 31 oktober 2021 op donderdag t/m zondag van 12 tot 16 uur. De toegang is gratis.

Vergeten Eeuw

De expositie in dit pop-upmuseum is vormgegeven door studenten van Aventus Zutphen, samen met de David Evekink Stichting, Musea Zutphen en het Erfgoedcentrum Zutphen. De openstelling is mogelijk mede dankzij de inzet van de vrijwilligers van Gilde Zutphen. Het is een van de activiteiten in het kader van het themajaar De Vergeten Eeuw, www.vergeteneeuw.nl.

Op de foto: De duizendste bezoeker Peter Meertens en familie, samen met gastvrouw Mies van der Schuyt (midden) in de stijl van de negentiende-eeuwse eeuw in het David Evekinkhuisje. (foto Paul Ploegman/Gilde Zutphen)