Zutphensche Sinterklaasbede voor iedereen

Sinterklaasbede Zutphensche Courant 6 december 1898Een stagnerend inwoneraantal, de plaats van de nieuwe gasfabriek, een nieuwe veemarkt, de kosten van de aan te leggen Zuiderhaven, de hoogte van de gemeentebelastingen, leegstand aan de IJsselkade, een te druk wordende Overweg en dan is er nog de ruzie tussen Z.H.V. (Zutphense Handelsvereniging) en Zutphens Belang (liberale kiesvereniging). We hebben het over 1898. Deze zorgen en thema's hielden de inwoners van Zutphen eind negentiende eeuw bezig. De Zutphensche Courant plaatste er op 6 december 1898 onderstaande Sinterklaasbede over op de voorpagina.

Sinterklaas, goed heilig man,
Wijs ons ’s levens wijsheid an:
Leer ons als de kindren rein,
Als de kindren bly te zijn;
Leer ons streven hoog en goed,
Dulden met een blij gemoed,
Leer ons stryden tegen ’t kwaad,
Weldoen zonder eigenbaat;
Bovenal maak ons gewis,
Dat de liefde ’t hoogste is.

Sinterklaas, goed heilig man,
Zie ook ’t oude Zutphen an:
Leer ons stadje, al is ’t ook klein,
Als de grooten dapper zijn;
Ban partij- en kliekgeest uit,
Die verdeelt en buitensluit;
Leer in eendracht saam te gaan;
Blaas weer d’ oude geestkracht aan,
Opdat met haar wederkeer
Bloei en welvaart van weleer.

Sinterklaas, goed heilig man,
O, verhoor ons als het kan,
Breng in Zutphen, zoo ’t mag zyn,
Goede gave aan groot en klein :
Dat weer groeie ’t zielental,
D’ gasfabriek niet tegenvall’;
Steun de paardenmarkt nog wat,
Geef ons ’n veemarkt in de stad;
’n Zuiderhaven die niets kost,
Handel, die er laadt en lost.

Maak tot vrienden levenslang
De Z. H. V. en Zutphen’s Belang;
Zet op ’t Hoornwerk huizen neer,
Verhuur z’ook aan de Kade weer;
Zorg dat men aan d’ overweg
Passerel of tunnel leg;
En wat ’k boven alles vraag :
Maak de hoofdlyke omslag laag,
Opdat niet de burger zucht
En de rentenier niet vlucht.

Sinterklaas goed heilig man,
Gij kunt doen wat niemand kan.
Brengt gy dit voor Zutphen mee,
Dan zijn w’ allemaal tevree.

(Uit: Zutphense Courant, 6 december 1898. Bron: Delpher.nl, met dank aan: Wilke D. Schram)