Fundering in Openluchtmuseum voor Warnsvelds onderduikhuisje

NOM Gies funderingsplaat IMG 20211125 154253(door Margreet Keijzer)

In het Nederlands Openluchtmuseum is de laatste tijd hard gewerkt aan het bouwrijp maken van een bosperceel voor onder andere het onderduikershuisje uit Warnsveld van de familie Gies. Ruim honderd bomen zijn geveld (en worden elders gecompenseerd met nieuwe aanplant), de grond is onderzocht op munitie (één handgranaat) en verder leverde het schoonmaken van de grond allerlei potten en pannen op van na de Tweede Wereldoorlog.

Afgelopen week is er begonnen met het afgraven van de grond en het storten van de keldervloer ten behoeve van de fundering voor het voormalige vakantiehuisje van de familie Gies. Deze familie, zelf van Joodse afkomst, begreep in de jaren dertig van de vorige eeuw dat het voor Joden onveilig zou worden en dat velen op de vlucht zouden slaan. Zij wilden daarvoor een veilige tussenhaven creëren. De familie Gies, welgesteld, liet daarom in het buitengebied van Warnsveld een vakantiehuis bouwen. Het houten huisje lag redelijk beschut in de natuur en was voorzien van enkele schuilplekken. Plekken die op geen enkele kaart ingetekend stonden.

NOM Gies IMG 20211125 151619 1Dit unieke gegeven maakte dat het huisje, dat door de jaren heen in diverse handen terecht kwam en nu gesloopt dreigde te worden, een waardevolle aanwinst voor het Openluchtmuseum werd. In 2018 is het houten huisje daarvoor door een gespecialiseerd bedrijf ontmanteld en opgeslagen in een loods in Zelhem.

1936

Gerard van Dijk, projectleider bij het Nederland Openluchtmuseum, vertelt dat het huisje - dat in de loop van de vorige eeuw enkele bouwkundige veranderingen had doorgemaakt - weer in de staat van 1936 wordt herplaatst. Dit herplaatsen wordt grotendeels door zijn medewerkers gedaan en de kijkrichting is dat dit huisje in het voorjaar van 2022 op zijn nieuwe plek staat. Op ’t Veld, de naam van de nieuwste locatie, is nu de keldervloer gestort. De kelder is straks nodig als technische ruimte om alle techniek voor vloerverwarming en dergelijke aan te kunnen leggen.

Opknappen

De opgeslagen delen van het vakantiehuisje vertonen ook de nodige beschadigingen of rot. Die zullen worden opgeknapt en behandeld op het terrein van het museum zelf. Nu kan men overal bij en deze aanpak is nodig voor het behoud van het huisje. De verwachting is dat de eerste delen van het huisje op 3 januari worden overgebracht naar het terrein van het museum. Afhankelijk van de weersgesteldheid hoopt men dan april/mei de inrichtingsploeg aan het werk te kunnen laten. Als er geen oorspronkelijke huisraad meer is, zal gewerkt worden met rekwisieten en audio-visuele toevoegingen.

Op ’t Veld komen dan een stacaravan en het Rietveldhuisje te staan. Op die manier wordt een soort van recreatiehoek geschapen.

Zie ook onze eerdere berichtgeving over dit onderduikhuis:

https://erfgoedcentrumzutphen.nl/ontdekken/ontdek/nieuws/196-warnsveldse-woning-naar-openluchtmuseum