Meer ruimte voor Erfgoedcentrum Zutphen

Studiezaal RAZ 2007Het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) aan de Spiegelstraat is een van de vier erfgoedpartners van Erfgoedcentrum Zutphen. Het Erfgoedcentrum Zutphen wil in de toekomst vaker ruimte kunnen bieden aan grotere groepen bezoekers, voor bijvoorbeeld cursussen of bijeenkomsten. Ondertussen neemt het aantal fysieke bezoekers aan de studiezaal van het RAZ af. Daarom wijzigen per 1 maart de openingstijden van het Regionaal Archief Zutphen: de studiezaal wordt multifunctioneel ingericht en komt op de vrijdagen geheel ter beschikking van het Erfgoedcentrum Zutphen.

Iedereen die onderzoek wil doen in het archief kan op dinsdag tot en met donderdag van 10.00 tot 16.00 uur in de studiezaal terecht. Vanwege de coronamaatregelen werken we voorlopig alleen op afspraak (tel. 14 0575).

Landelijke ontwikkeling

De ontwikkelingen passen in de landelijke trend dat steeds minder mensen fysiek onderzoek doen in archieven. Onderzoekers kunnen namelijk steeds meer online vinden en ze worden vaak in de gelegenheid gesteld scans aan te vragen van documenten die nog niet gedigitaliseerd zijn. Ook in het Regionaal Archief Zutphen wordt hard gewerkt aan de digitalisering van collecties. Op de erfgoedportal www.erfgoedcentrumzutphen.nl vind je informatie én de collecties en databases van archeologie, monumentenzorg, het Regionaal Archief Zutphen en het Stedelijk Museum. Begin dit jaar werden bijvoorbeeld aan de digitale bouwvergunningen in het e-loket van het RAZ de omgevingsvergunningen van de gemeente Zutphen toegevoegd.

Erfgoed steeds beter toegankelijk

Het erfgoedcentrum van de gemeente Zutphen is een netwerkorganisatie die activiteiten bundelt voor de erfgoedpartners archeologie, Regionaal Archief Zutphen, monumentenzorg en Musea Zutphen. Doel van deze gezamenlijke erfgoedpartners is om het prachtige erfgoed van Zutphen en omstreken toegankelijk te maken en inwoners en bezoekers te informeren.

Op de foto: De studiezaal van het Regionaal Archief Zutphen in 2007, toen studiezalen dagelijks nog veel bezoekers trokken.