Bouwvergunningen Brummen 1980-1999 digitaal beschikbaar

Bouwdossiers BrummenEr is weer een nieuwe toevoeging aan ons succesvolle e-loket! Vanaf nu komen op het e-loket ook de gedigitaliseerde bouwdossiers van de gemeente Brummen uit de periode 1980-1999 beschikbaar. Inmiddels staan er ruim 650 dossiers online, en in de loop van het jaar volgen er meer.

De Brummense bouwdossiers uit de periode 1980-1999 zijn niet direct zichtbaar. Dat komt omdat ze persoonsgegevens bevatten, zoals het adres van de aanvrager en zijn/haar handtekening. Deze gegevens mogen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarom dient u als bezoeker een aanvraag te doen en zijn de stukken alleen voor de aanvrager zichtbaar.

Later dit jaar worden er overigens nog meer vergunningsdossiers digitaal beschikbaar gemaakt. Op korte termijn verwachten we de eerste reeks milieuvergunningen van de gemeente Lochem toe te kunnen voegen aan het e-loket. Tegen de zomer zullen ook de milieuvergunningen van de gemeente Zutphen beschikbaar komen. We houden u uiteraard op de hoogte.