Herdenkingsjaar van eeuwenoude thema’s met hedendaagse actualiteitswaarde start op 24 maart

Zoektocht van 450 jaar naar Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verscheidenheid en Verbondenheid

Logo 1572Het jaar 1572 geldt als een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568–1648). Nu, 450 jaar later, trekken meer dan 40 Nederlandse gemeenten gezamenlijk op in het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten. Ook Zutphen maakt hier deel vanuit.De bevochten waarden uit 1572 zijn anno 2022 nog steeds actueel, ook in onze gemeente. Dit jaar staat daarom 1572, de Geboorte van Nederland, het hele jaar centraal. Op donderdag 24 maart is de officiële opening van het herdenkingsjaar in Brielle in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning. U kunt dit live meekijken vanaf 13.20 uur op: https://geboortevannederland.nl/opening/.

In 1572 kwamen Nederlanders in opstand tegen de landsheer, Filips II van Spanje. Op 1 april van dat jaar namen de watergeuzen Den Briel (Brielle) in en gaven een impuls aan de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Op die daad van verzet volgde ruim drie maanden later een belangrijke gebeurtenis: de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht. Daar spraken vertegenwoordigers van twaalf belangrijke steden hun steun uit aan Willem van Oranje. Niet alleen financieel om de strijd te bekostigen. Het ging ook om het bevechten van hogere waarden als vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid. Daarom zien velen deze Eerste Vrije Statenvergadering als een eerste stap in de geboorte van het Nederland zoals we dat nu kennen.

Met elkaar in gesprek

Als reactie op de gebeurtenissen van 450 jaar geleden staken enkele burgemeesters de koppen bij elkaar om het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten op te richten. Met hun project Geboorte van Nederland willen zij Nederland toekomstbestendiger maken door samenwerking, verbinding én acceptatie van verschillen. Het Samenwerkingsverband ziet vier fundamentele waarden uit het verleden - vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid - als inspiratiebron en verbindende thema’s in het nu. Thema’s om met inwoners en organisaties in discussie te gaan. En dat gaat gebeuren met tal van activiteiten als lezingen, tentoonstellingen, lespakketten voor scholen, herdenkingsweken, discussieavonden en nog meer. De landelijke aftrap vindt plaats op 24 maart in Brielle in het bijzijn van koning Willem-Alexander. Op 8 juli komen de steden bijeen in Dordrecht voor een nieuwe Stedenvergadering over een vrije, veilige en duurzame toekomst.

Bevochten waarden nog actueel

Inmiddels hebben zich hier ruim 40 Nederlandse gemeenten bij aangesloten, waaronder Zutphen. Thema’s als vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid blijven zelfs na vierenhalve eeuw hun betekenis houden. ,,We zien dat de bevochten waarden uit 1572 anno 2022 nog steeds actueel zijn, ook in onze gemeente. Kijk alleen maar naar wat bijvoorbeeld de coronapandemie teweeg brengt bij individuen en bevolkingsgroepen. De vrijheid die de één voelt, ervaart een ander juist als onvrijheid. Daarover moeten we met elkaar in gesprek blijven", aldus wethouder Mathijs ten Broeke.

Uitgebreid programma

Een uitgebreid (landelijk) activiteitenprogramma en nadere informatie staat op www.geboortevannederland.nl.

Ons Zutphense programma, waaraan heel veel partijen meewerken, krijgt een plek op InZutphen.nl: InZutphen.nl/1572