Het Hanzeverbond en de oorlog in Oekraïne

logo HanzeverbondHanzestad Zutphen is aangesloten bij het Hanzeverbond van 194 steden in zestien landen. Toen op 24 februari 2022 Rusland een ongerechtvaardigde aanvalsoorlog tegen Oekraïne begon, waarbij ook Wit-Russische strijdkrachten betrokken zijn, zat het Hanzeverbond ook met deze gevoelige kwestie in zijn maag. Want het Hanzeverbond heeft 17 aangesloten steden in Rusland en 2 in Wit-Rusland. In Oekraïne, waar momenteel geen aangesloten steden zijn, hebben eind 2021 verschillende steden hun belangstelling uitgesproken om aan te sluiten bij dit verbond. Door de oorlog werden alle inspanningen om aan te sluiten abrupt afgebroken.

Op 1 maart 2022 heeft voorzitter Jan Lindenau namens het dagelijks bestuur een verklaring afgegeven betreffende de oorlog tegen Oekraïne. Het statement veroordeelt de oorlog en spreekt haar solidariteit met Oekraïne uit. Maar het benadrukt ook de noodzaak om met de Russische steden in gesprek te blijven. Terwijl sommige steden de verklaring verwelkomen, ging het voor een ander niet ver genoeg.
Sinds de heroprichting in 1980, gaat het bij het Hanzeverbond niet alleen over de contacten tussen Hanzesteden, het gaat ook om relaties en vriendschappen tussen de mensen in de steden. Uitwisseling en begrip en wegblijven van de grote Politiek is altijd de kracht geweest van het verbond.

Deze relaties wil men niet lichtvaardig op het spel zetten. Tegelijkertijd moeten ook de zorgen van andere aangesloten steden, bijvoorbeeld in de Baltische staten, die zich ook in hun bestaan bedreigd voelen door de Russische agressie, in aanmerking worden genomen.
De hele situatie maakt de betrokkenheid van officiële vertegenwoordigers van de samenwerkende Russische en Wit-Russische stadsbesturen, daarom momenteel ondenkbaar. Toch moet er ook voor gewaakt worden dat de bruggen van diplomatie en communicatie als ook de morele steun voor Europees georiënteerde burgers in de Hanzesteden niet volledig worden afgebroken. Zij lijden ook onder deze oorlog.
Actieve deelname aan project- en werkgroepen wordt tot nader order opgeschort maar de communicatie met de Russische en Wit-Russische vertegenwoordigers van de Hanzesteden wordt niet verbroken. De maatregelen zijn niet gericht tegen de mensen in de Russische Hanzesteden, maar tegen de Russische president die Oekraïne onnoemelijk veel leed brengt en de vrede in Europa vernietig. De individuele contacten met de inwoners moet blijven bestaan, maar van een samenwerking op officieel niveau is pas weer sprake als de vrede zegeviert. Het Hanzeverbond ondersteunt elke inspanning in de Hanzesteden in Rusland om te werken aan vrede.

Bron: Hanse Positionspapier Ukraine-Krieg.