Een God-De-Vaderfiguur uit Zutphen in Venster

VensterDe Walburgiskerk in Zutphen moest enkele veranderingen ondergaan om de kerk voor meer doeleinden te kunnen gebruiken. Er moest een toiletgroep komen, een plek om een kop koffie te kunnen schenken en vloerverwarming stond ook op het wensenlijstje. Tijdens de voorbereiding van deze werkzaamheden werd in de Walburgiskerk in 2018 een deel van de oude vloerstenen verwijderd. Een prachtige gelegenheid voor de Zutphense archeologen Michel Groothedde en Bert Fermin om in de kerk opgravingen te doen in de bovenste laag van de blootgelegde aarde.

Fundering

Tot hun grote verrassing troffen ze een onderdeel van een historisch altaarstuk aan. Ze ontdekten dat het om een God-De-Vaderfiguur ging. Het stuk was ongeveer een derde deel van het oorspronkelijk altaarstuk. Toen het onder de vloer verdween is dit deel als onderdeel van een fundering gebruikt.
Het plan ontstond om dit altaarstuk weer een mooie plek te geven in de Walburgiskerk en dat is drie jaar later tot stand gekomen. Het is nu te zien op een plek vlak naast de vindplek in een speciaal daarvoor gemaakte toonkast.

Venster

Elisabeth den Hartog heeft over dit altaarstuk een goed artikel geschreven die in het digitale Venster van de SOGK te lezen is. In dit artikel gaat ze in op de historie van Zutphen, het altaarstuk en de verwijzingen die daarin te vinden zijn. En ze beschrijft waarom dit altaarstuk hoogstwaarschijnlijk onder de grond terecht gekomen was.