Zutphen blijft werken aan toegankelijk erfgoed

Coalitieakkoord Zutphen 2022 wethoudersAls Erfgoedcentrum zijn wij natuurlijk benieuwd wat de ambities van de nieuwe coalitie voor het vakgebied Erfgoed zijn. We hebben het coalitieakkoord 2022-2026 voor de gemeente Zutphen daarop doorgelezen. In de allereerste alinea: "We zijn trots op onze stad en ons dorp en hun geschiedenis. De gemeente Zutphen heeft een eigen identiteit; eigenwijs, vol ideeën en zeer betrokken. Zutphen en Warnsveld zijn fijne en mooie plekken om te wonen, te werken, te bezoeken en te leven. En tegelijkertijd hebben we veel te doen om dat zo te houden."

Het plan van de coalitie is om de komende vier jaar de gemeente verder te vergroenen en te verduurzamen. Door de gemeente aantrekkelijk te houden voor ondernemers en ook meer werkgelegenheid te creëren. Maar ook door een levendig cultureel landschap en laagdrempelig erfgoed te behouden. Het motto voor de komende vier jaar is: "Natuurlijk betrokken, gelijk vooruit". Dit staat voor een groene, participerende, sociale en actiegerichte agenda.

Inwoners als ambassadeurs

“De positieve verhalen van alle inwoners van Zutphen en Warnsveld zijn belangrijk. Samen zijn we ambassadeurs van de gemeente Zutphen. We stimuleren het verspreiden van alle verhalen, waarmee inwoners in al hun diversiteit en vol passie vertellen hoe trots zij zijn op onze historische stad en ons groene dorp. Een gedeelte van de ‘Corona-gelden’ zetten we incidenteel in voor het levendig maken, vergroten en versterken van de sociale cohesie in de wijken, waarbij de focus ook ligt op het verbinden van sport, kunst en cultuur", aldus beschreven in het coalitieakkoord.
De gemeente start een taskforce 'zon-op-dak'. In deze taskforce is onder andere extra aandacht voor zon-op-dak bij monumenten. Deze taskforce onderzoekt ook welke beleidsveranderingen er in de gemeente nodig zijn om monumenten beter te kunnen isoleren en verduurzamen.

“Een rijk cultureel aanbod is essentieel voor onze inwoners, het vestigingsklimaat en de aantrekkelijkheid van Zutphen en Warnsveld. Kunst houdt ons een spiegel voor, ontroert en confronteert. Daarnaast kent de gemeente Zutphen ook een rijkdom als het gaat om historisch erfgoed. Het is de drager van onze geschiedenis en het geeft de stad en dorp identiteit en sfeer.”

Kunst en cultuur beschikbaar voor iedereen

“Wij willen zowel behoud van het erfgoed én het stimuleren van (nieuwe) kunst en cultuuruitingen, zodat Zutphen het bruisend cultureel centrum van het oosten wordt. Zutphen is een gemeente met veel historisch erfgoed, daar moeten wij zuinig op zijn. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk monumenten te beschermen. Het verhaal van Zutphen als eeuwenoude Hanzestad is een verhaal dat verteld wordt door de vele monumenten en het Stedelijk Museum Zutphen. Ook het dorp Warnsveld heeft zijn eigen cultuur en historisch verhaal. Die verhalen kunnen alleen worden verteld door openstelling van de monumenten voor het brede publiek. Wij streven ernaar die verhalen levend, zichtbaar en toegankelijk te maken door actief naar buiten te treden en de verbinding te zoeken met citymarketing en het toeristisch beleid.”

De gemeente gaat onderzoeken hoe en op welke manier centralisatie van de governance (bestuur) van de culturele voorzieningen mogelijk is, zonder dat de afzonderlijke culturele voorzieningen hun eigen identiteit verliezen. “Hiermee versterkt de relevantie, programmering en lokale binding van kunst en cultuur. Doelstelling daarbij is dat subsidiegeld primair naar de makers gaat.”
Evenementen zijn bij uitstek het middel om op een laagdrempelige manier kunst, cultuur en erfgoed naar de mensen te brengen. Door te werken met laagdrempelige evenementen kunnen kunst, cultuur en erfgoed voor iedereen toegankelijk worden, dit versterkt ook ‘de stad als podium’. “Wij stimuleren dat culturele evenementen de wijken ingaan."Er wordt bijvoorbeeld, in samenwerking met het Gelders Restauratiecentrum, onderzocht of er een opleidingscentrum opgericht kan worden voor vakmensen rondom historisch erfgoed.

We kunnen constateren dat de nieuwe coalitie vol ambitie is op het gebied van cultureel erfgoed. Dat is belangrijk want het politiek bestuur geeft richting, koers en prioriteit aan verandering in onze stad. Deze ambities gaan dan ook de komende jaren flink invloed hebben over wat je in ondere andere in onze nieuwsbrief kunt lezen.