Meerjarenplan Regionaal Archief Zutphen

In het meerjarenplan staan de accenten en activiteiten voor de komende jaren beschreven die voortvloeien uit de visie en missie van het Regionaal Archief Zutphen (RAZ). De ontwikkelingen die de afgelopen jaren zijn ingezet en ook de veranderingen die de decentrale overheden in het algemeen en de archiefsector in het bijzonder de komende jaren te wachten staan, vragen om andere vormen van opname en beschikbaarstelling van archiefstukken. Zo zal het aanbod van digitaal archiefmateriaal nog verder toenemen en dient de dienstverlening daarop te worden afgestemd. Ook zal de samenwerking tussen de partijen die samen het Erfgoedcentrum vormen, verder worden geconsolideerd.

De stand van zaken en doelstellingen voor de komende jaren worden beschreven aan de hand van de deelgebieden beheer en behoud, toegankelijk maken, beschikbaar stellen en archiefinspectie. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkelingen en doelen binnen het Erfgoedcentrum waarbij het RAZ betrokken is, en voor de bedrijfsvoering van team RAZ.

Open hier het meerjarenplan (pdf).