Graaf mee bij de Spanjaardspoort

Rondeel Spanjaardspoort foto Gemeente ZutphenOm het Vogelpark in Zutphen in te gaan, voert een van de toegangswegen door de Spanjaardspoort. Een stukje ruïne dat herinnert aan de tijd dat Zutphen nog een verdedigingswal, -muren en poorten had. Het is gebouwd aan het einde van de veertiende, begin vijftiende eeuw. Op 15 oktober van 10.00 tot 16.00 uur mag iedereen de archeologen helpen met onderzoek naar sporen uit het verleden!

In 2000 is al veel archeologisch onderzoek gedaan op deze locatie en ook in de archieven is meer gevonden over het gebruik van deze plek en haar historie. De Spanjaardspoort dankt zijn naam aan de Spaanse inval in 1572 – voor Zutphen een rampjaar. Want in november van dat jaar stond Don Frederik van Toledo, de hertog van Alva, met zijn troepen voor deze poort.

Spanjaardspoort 3dBarbacane

Voor de Spanjaardspoort heeft op de plek van het huidige Vogelpark een barbacane gelegen, gebouwd in 1532-1533. Dat is een groot, halfrond verdedigingswerk dat diende ter versterking van de poort. Het was in feite een aarden wal die bekleed was met een dikke schil van baksteen. In de aarden wal waren kelders aangebracht die bestemd waren om er kanonnen in op te stellen, zogenaamde kazematten. Deze barbacane is pas laat in de negentiende eeuw gesloopt en de sloop bleek zo ondiep te zijn dat bij de herinrichting van het Vogelpark in maart 2000 het muurwerk op minder dan een halve meter diepte bloot kwam te liggen. In april 2000 is het muurwerk uitgegraven om te onderzoeken en te documenteren. Hieruit is gebleken dat het muurwerk maar liefst 2,5 m breed was.

Maand van de Geschiedenis

In de Maand van de Geschiedenis (oktober) wordt op 15 oktober een modern onderzoek gedaan bij de Spanjaardspoort. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om met moderne technieken het muurwerk goed in te kunnen meten en om vragen die gerezen zijn sinds het onderzoek in 2000 te kunnen beantwoorden. Bij beide onderzoeken staat (en stond) het behoud van de archeologische resten centraal. Het muurwerk wordt alleen blootgelegd, schoongemaakt, gefotografeerd, beschreven en ingemeten. Na afloop van het onderzoek zullen de resten weer worden afgedekt en blijven ze behouden voor het nageslacht.

Graaf mee met de archeologen Instagram berichtMeekijken of meedoen

Op 15 oktober mag je mee graven met de archeologen. Het werk dat archeologen doen, op zoek naar sporen uit het verleden, is zorgvuldig werk dat voorzichtig moet worden uitgevoerd. Vaak staat er een hek om deze opgravingen. Maar op zaterdag 15 oktober is een bezoek aan de plek waar de archeologen aan het werk zijn dus mogelijk en je mag meehelpen. Ze graven naar de ondergrondse resten van de Spanjaardspoort. Die moeten worden schoon getroffeld en er moeten vondsten worden verzameld. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld met een metaaldetector. De archeologen gaan na afloop alle muurresten inmeten. Voor wie niet wil graven of zoeken zijn er ook andere activiteiten voor jong en oud in het Vogelpark.

Bron: Informatie van archeoloog J. van Dalfsen aangevuld met informatie uit een artikel van C. Willems in de Zutphense Pracht No: 21 en website Inzutphen.nl.