We werken samen met Muzehof

Deze keer in de rubriek ´We werken samen met': de Muzehof. Een interview met Aafje Hunink, programmamaker cultuur en school.

muzehof Erfgoedlessen Max 4536“Drie jaar geleden hebben de gemeente Zutphen en Lochem een Cultuur- en Erfgoedpact Zutphen-Lochem gesloten”, vertelt Aafje Hunink. “Het project is opgedeeld in twee deelprojecten. Het eerste is (erfgoed)educatie onder de noemer: Reizen in de Tijd. Ten tweede de poot participatie. Hiervoor hebben we de Mobiele Erfgoedtentoonstelling (MET) ontwikkeld om erfgoed naar inwoners te brengen. De MET is zo ontwikkeld dat het ook goed in te zetten is voor bijzondere doelgroepen zoals (kwetsbare) ouderen. Het project rond deze deelprojecten hebben we bijna drie jaar uitgevoerd en we zijn nu bezig om dit af te ronden. We hopen dat we opnieuw om tafel gaan om een nieuw pact te sluiten, we hebben nu zoveel opgebouwd en we zien nog heel veel kansen om het project verder te brengen.”

MET

De MET - Mobiele Erfgoed Tentoonstelling -  is een modulair systeem. “Het is in samenwerking met erfgoedinstellingen uit Zutphen en Lochem (waaronder het Erfgoedcentrum Zutphen), zorginstellingen, gemeenten en Erfgoed Gelderland ontwikkeld en door twee architecten van Kunstconstructie verder ontwikkeld tot een verrassend en flexibel ontwerp.’’ Zij hielden hierbij rekening met kinderen, ouderen en mensen in een rolstoel. Ook het makkelijk in elkaar zetten en het vervoeren van de onderdelen was van belang. Er is ruimte om iets te exposeren, een video af te spelen of geluidsopnamen te laten horen. De Muzehof heeft dit traject begeleid en uitgevoerd. Het is overal te plaatsen en vooral verzorgingstehuizen hebben hier nu al gebruik van gemaakt. Er is een expositie over de hond geweest, verzorgd door museum Staal uit Almen. Het Erfgoedcentrum heeft daarna de roulerende expositie ‘Borro en de vergeten eeuw’ gemaakt. Momenteel staat deze mobiele tentoonstelling bij buurthuis Waterkracht met een expositie over water. Deze laatste expositie is door meerdere partijen gevuld. Er staan nog drie projecten op de lijst.” Aafje Hunink kon ook nog vertellen dat de gemeente Tiel door de mogelijkheden van de MET geïnspireerd is en er ook een willen ontwikkelen.

Reizen in de Tijd

De Muzehof verzorgt voor alle basisscholen in Lochem en Zutphen Het Cultuurmenu. Het Cultuurmenu zorgt ervoor dat gedurende de basisschoolperiode van acht jaar alle kinderen minstens één ontmoeting in alle disciplines van kunst en cultuur krijgen: dans, drama, beeldende kunst, literatuur, (nieuwe)media, erfgoed en muziek. Doel van het Cultuurmenu is een brede kennismaking met kunst en cultuur (basisprogramma) en het leren kennen van de culturele omgeving.

“Voor zo´n 4 à 5 keer per kind per schooljaar huren we kunstenaars, schrijvers, dansers etc. in die op de scholen met de kinderen aan de slag gaan. We kunnen zo honderden activiteiten aanbieden”, aldus Hunink.
Op het gebied van erfgoed waren er wensen om het aanbod te structureren en professionaliseren.
Er is goed nagedacht over de diverse onderdelen voor elke leeftijd. Het moest goed aanhaken bij de lesstof van de scholen. Daarom is er ook samenwerking gezocht met de ontwikkelde leerlijn van Erfgoed Gelderland. Reizen in de Tijd
“Het zijn geen lange verhalen waarbij de kinderen hun aandacht kunnen verliezen, het is juist meer zelf doen. Waarbij de inhoud aansluit bij hun lessen. Er zijn elf thema’s om uit te kiezen. Bij welk thema past jouw activiteit? Er is een grote groep vrijwilligers die dit allemaal ontwikkelen en onderhouden. We zijn gestart met een pilot op één school en hebben dat geëvalueerd”, legt Aafje Hunink enthousiast uit.
De visie van Reizen in de Tijd is: kinderen bewust maken dat de omgeving waarin zij opgroeien niet een gegeven is maar het resultaat van tientallen keuzes uit het verleden (positief en negatief). En dat in het heden en de toekomst telkens nieuwe keuzes worden gemaakt waarin zij een rol gaan spelen.

Continueren

Het Erfgoedpact heeft er voor gezorgd dat er geld beschikbaar is voor al deze activiteiten. Het Fonds Cultuurparticipatie, de provincie Gelderland, de gemeente Zutphen en gemeente Lochem staan hier garant voor. “Met al onze ervaring, kennis en ons netwerk zou het mooi zijn om dit te continueren en we hopen dan ook op een nieuw Erfgoedpact voor de komende jaren. We willen graag verder”, hoopt Hunink.

Cijfers

“De coronabeperkingen hadden een grote impact op de activiteiten van onze samenwerkingspartners en gebruikers van onze locaties. We moesten nieuwe werkprotocollen en huisregels ontwikkelen en helder communiceren. Kunst- en cultuurlessen vielen binnen de coronamaatregelen regelmatig onder de categorie uitzonderingen waardoor de cursussen en workshops onder strikte protocollen door konden gaan. Dit was in de gemeente Lochem en Zutphen mogelijk door goed onderling overleg.”

Aafje Hunink laat tot besluit nog trots de cijfers uit het jaarverslag van de Muzehof zien. En het beeld dat ik nog steeds van de Muzehof had, muziekonderwijs, is tijdens mijn gesprek met Aafje totaal bijgesteld. Uit het jaarverslag van de Muzehof: 2021 in cijfers totaal bereik schatting (i.v.m. de MET en livestreams vanwege Corona): 2.500-3.000 (deelnemers, vrijwilligers, publiek/bewoners woonzorgcentra).