Vacature Erfgoedadviesraad

Per 1 januari 2023 zoekt de gemeente Zutphen

deskundige leden voor de Erfgoedadviesraad:

  • een Stedenbouwkundige
  • een Landschapsdeskundige / Historisch Geograaf
  • een Cultuurhistoricus / Bouwhistoricus
  • een Voorzitter

 

Gemeente Zutphen

In de gemeente Zutphen is cultuurhistorie erg belangrijk voor de leefbaarheid en de economische ontwikkelingen. De ruim 900 monumenten, de beschermde stads- en dorpsgezichten en de historische groen- en waterstructuren bepalen het beeld van onze gemeente. Cultuurhistorie is onderdeel en vaak vertrekpunt van nieuwe ontwikkelingen. Maar cultuurhistorie staat niet op zichzelf. Het gaat een wisselwerking aan met andere beleidsterreinen. Door die interactie krijgt erfgoed betekenis en ontstaat meerwaarde en kwaliteit. Onder alle betrokkenen is het volgende nodig: bewustwording, communicatie en draagvlak.

De Erfgoedadviesraad

De Erfgoedadviesraad is in 2014 ingesteld als onderdeel van de wettelijk verplichte onafhankelijke advisering over cultuurhistorie en monumenten. Samen met de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie wordt geadviseerd over ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Hierbij doet de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie dienst als plancommissie.

De Erfgoedadviesraad is meer kaderstellend en adviseert het college en de raad op het gebied van ruimtelijke plannen, stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische ontwikkelingen, archeologie en monumentenzorg. Ook adviseert zij het college over het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en stads- en dorpsgezichten en over cultuurhistorische waardering van panden en ruimtelijke structuren.

De Erfgoedadviesraad bestaat uit ten minste 5 leden en maximaal 8 leden, een voorzitter en een secretaris. De leden zijn de deskundigen die samen de volgende disciplines vertegenwoordigen: architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw, cultuurhistorie, monumentenzorg en archeologie. Het is mogelijk dat 1 lid maximaal 2 disciplines vertegenwoordigt. De Erfgoedadviesraad vergadert meestal 1 keer per 10 weken.

Omgevingswet

De gemeenteraad heeft in oktober 2021 besloten dat bovenstaande werkwijze ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet als overgangssituatie blijft bestaan. De Erfgoedadviesraad wordt dan onderdeel van de “brede adviescommissie fysiek domein”. Een evaluatie van deze werkwijze zal ongeveer 1 jaar na invoering van de Omgevingswet plaatsvinden. Nieuwe leden worden voor een termijn van 3 jaar benoemd.

Jij…

  • hebt aantoonbare praktijkervaring in 1 van de genoemde disciplines;
  • bent op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving, kent de gemeente Zutphen of bent bereid je te oriënteren in de gemeente;
  • bent onafhankelijk en objectief;
  • (als voorzitter) hebt ervaring en affiniteit met lokale politiek en met advieswerk in de ruimtelijke ordening en de gebouwde omgeving.

 

Vergoeding

De presentievergoeding is €90,02 (prijspeil 2022) per vergadering. Daarnaast worden de reiskosten vergoed.

Solliciteren

Heb je interesse om deel uit te gaan maken van de Erfgoedadviesraad? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Stuur je motivatiebrief en cv vóór 11 november 2022 naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van vacaturenummer 22-51. De sollicitatiegesprekken vinden eind november plaats.

Omdat de Omgevingswet nog niet in werking is getreden, zal benoeming plaatsvinden volgens de Verordening op Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie en de Erfgoedadviesraad 2014, deze verordening kunt u inzien op: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR367179/1

Meer weten?

Mevrouw A. Koster-de Lange (adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie) kan je meer vertellen over de functies. Je kunt haar bereiken via telefoonnummer 14-0575.