100 jaar monumentenzorg wetenschappelijk benaderd

2022 10 13 Hendrik Haafkens bij studenten in UtrechtTaak van het Erfgoedcentrum is het verbinden van universiteiten aan erfgoed onderzoeksvragen en actuele ontwikkelingen in onze gemeente. De Universiteit Utrecht is een van de universiteiten met een specialisme voor monumentenzorg in het masterprogramma Kunstgeschiedenis. Het Erfgoedcentrum Zutphen is met de universiteit een vijf jaar durende intentie aangegaan om de historie van monumentenzorg in Zutphen te herontdekken. Hoe is er in de historie van Zutphen met monumenten omgegaan en als we dat zorgvuldig analyseren, wat valt er dan op?

In Zutphen is natuurlijk al in de negentiende eeuw gestart met grootschalige monumentenzorg, maar beleid werd het pas in 1927. In 1927, nu bijna 100 jaar geleden, stelde de gemeente de eerste monumentenverordening met monumentenlijst in. Daarnaast richtte ze voor restauratie van de monumenten op die monumentenlijst de stichting Wijnhuisfonds op.

Op 12 september 2022 startte de eerste groep van ongeveer tien studenten in het Regionaal Archief van Zutphen met een introductie en een stadswandeling. Op 13 oktober was Hendrik Haafkens namens het Erfgoedcentrum in Utrecht om de tussentijdse presentaties bij te wonen (foto). De pandonderzoeken leveren veel hernieuwde inzichten op en zullen de basis vormen voor een monografie over monumentenzorg in Zutphen in 2027!