Hanzejaar 2023

2022 Hanzejaar Bastiaan Wevers1In 2023 staat het themajaar Hanze op het programma. Programmamanager is Bastiaan Wevers. Wevers is geboren in Hanzestad Zwolle maar heeft deze vijftien jaar geleden verruild voor Hanzestad Zutphen. Een plek waar hij trots op is en waar hij zich ten volle inzet voor de Stichting Zutphen Promotie. Hij vertelt graag over de plannen voor het Hanzejaar.

“In Nederland zijn 22 Hanzesteden, negen daarvan werken actief samen in een Hanzestedenverbond: Doesburg, Deventer, Hattem, Zwolle, Hasselt, Kampen, Elburg, Harderwijk en Zutphen. In het Hanzejaar willen we het Hanze gedachtegoed weer extra betekenis geven, een nieuwe impuls. Met het Hanzejaar willen we samen met onze inwoners en ondernemers in 2023 een momentum en dynamiek creëren. Daarbij gaan we onze gezamenlijke historie nog meer als inspiratiebron gebruiken. Verbinding en samenwerking hebben ons groot gemaakt en zijn ook de basis voor de toekomst. We willen ervoor zorgen dat we als makers, ondernemers en inwoners van de Hanzesteden trots zijn; trots op onze historie en op wat die historie ons gebracht heeft. Door samen te werken aan een programma zullen we Zutphen, samen met de acht andere Hanzesteden, nog meer op de kaart zetten.”

Vijf jaar geleden was er ook een Hanzejaar, wat maakt deze versie anders?
“In 2017 waren er in Kampen de Internationale Hanzedagen, een bijeenkomst van alle Hanzesteden in Europa. Ieder jaar organiseert een van de steden een ontvangst waarbij alle andere Hanzesteden welkom zijn om onder andere elkaar te ontmoeten, hun steden wederzijds te promoten en overleg te voeren. Een grote happening, maar wel iets anders dan het Hanzejaar 2023 waarin de negen actieve Hanzesteden in Nederland samen een themajaar organiseren om juist de 'lokale' Hanzesteden in het zonnetje te zetten.”

Wat betekent dit voor de stad Zutphen?
“Er zal gedurende het hele jaar (met een focus op 1 april tot en met 31 december) een bijzonder programma worden opgezet, zodat iedereen kan ervaren hoe dit 800-jarige gedachtegoed nog steeds inspiratie biedt voor vandaag en voor de toekomst. We vieren de Hanze door tal van activiteiten op het gebied van kunst, muziek, cultuur, educatie, erfgoed, sport en economie. Een jaar voor alle inwoners van Zutphen en iedereen die onze mooie stad bezoekt!”

Wat kunnen we allemaal verwachten?
“In de zomer hebben we een oproep gedaan aan inwoners, ondernemers en organisaties van Zutphen om met ideeën te komen voor het Hanzejaar. Inmiddels hebben we een lange lijst van ruim zeventig initiatieven: activiteiten en evenementen van klein tot groot en voor de gehele stad: niet alleen in de binnenstad, maar juist ook in de wijken. Van jong tot oud - iedereen zal bij het Hanzejaar betrokken worden. Daarbij zal er ook echt een duidelijke focus zijn op jongeren, die als de nieuwe generatie natuurlijk het Hanze-gedachtegoed zullen voortzetten in de toekomst. Op dit moment zijn we hard aan het werk om een evenwichtig programma op te zetten, waar ik hopelijk in januari al wat meer over kan vertellen.

“Naast een lokaal programma is er ook een overkoepelend programma dat in alle Hanzesteden zal plaatsvinden. Een mooi voorbeeld hiervan is 24 uur Hanze, waarin je 24 uur lang de stad kunt (her)ontdekken. Met als programmahart de Museumnacht (voor het eerst in de Hanzesteden): theaters, musea, kerken, winkels, bars en hotels organiseren talloze verrassingen en activiteiten en zijn tot in de nacht geopend. En er zijn meer initiatieven die gezamenlijk zullen worden georganiseerd, maar daar zijn we op dit moment nog druk mee bezig.”

Start van het themajaar

De officiële opening van het Hanzejaar zal plaatsvinden op 1 april 2023 in Kampen, maar ook in Zutphen wordt er een moment gecreëerd om het Hanzejaar lokaal te openen.

Alle activiteiten zijn straks terug te vinden op de hiervoor speciaal ingerichte website: www.hanzejaarzutphen2023.nl.