De Vrolijke Canon van Zutphen

Davy Kastelein en Derk-Jan Rouwenhorst. Foto Gerrit BijsterboschHet was een goed bezochte boekpresentatie van De Vrolijke Canon van Zutphen op vrijdag 28 oktober. Deze presentatie vond plaats in ’t Nut in Warnsveld. Derk-Jan Rouwenhorst en Davy Kastelein waren zeer tevreden en de aanloop bij het signeren was veelzeggend.


De Vrolijke Canon gaat over de geschiedenis van Zutphen aan de hand van een aantal bijzondere momenten uit de geschiedenis. Het is vrolijk genoemd omdat er veel humor aan toegevoegd is. Een boekje dat niet verdwijnt op een plek achter in de boekenkast, maar door jong en oud zal worden opgepakt om doorheen te bladeren. Davy Kastelein, met een achtergrond in archeologie, leverde de teksten en foto’s aan. Derk-Jan Rouwenhorst die bij het grote publiek vooral bekend is van zijn stripfiguren Gert & Tess, heeft de tekeningen verzorgd in deze ‘vrolijke canon’. Beiden hebben ooit samen geschiedenis gestudeerd.

Samenwerken

Creatief samenwerken deden ze al tijdens hun studieperiode; voor de schoolkrant leverden zij kopij aan in dezelfde samenstelling, de een de tekst, de ander de bijpassende tekeningen. Destijds hadden ze al een humor die hen verbond. Toen ze elkaar na een lange periode weer tegenkwamen in de Musea Zutphen, was er nog steeds de chemie tussen beide mannen. Het onderwerp ‘Canon van een stad’ kwam ter sprake. Vele steden bezitten al een eigen canon, maar Zutphen had deze nog steeds niet, dat vond het tweetal toch raar. Er was door de gemeente al eerder een poging gedaan om creatieve geesten bijeen te krijgen en afgelopen jaar is er het Erfgoedcentrum Zutphen ook een onderzoek gestart hoe Zutphen een eigen ‘canon’ kan krijgen. Een proces dat nog loopt en waarvan de vorm nog niet vaststaat.

Kastelein en Rouwenhorst besloten om dan samen, en met de hun bekende humor, een canon te maken. Ze wilden hun eigen koers varen waarbij ze konden putten uit alle documenten die ze bij het Erfgoedcentrum Zutphen voorhanden hadden; het Regionaal Archief Zutphen,museum en de archeologische dienst konden informatie aanleveren. Voor het gebruik van beeldmateriaal kregen ze van alle instanties toestemming. Michel Groothedde, stadsarcheoloog, fungeerde regelmatig als klankbord. Het maken van de maquette van ‘Zutphen 1485’ gaf ook inspiratie.

Kwinkslag

Een viertal delen zal de reeks kunnen vormen. Kastelein en Rouwenhorst besloten door de tijd heen te kijken en kwamen uit op een zestigtal onderwerpen. Per deel zullen er ongeveer vijftien beschreven worden. Het moesten wel gebeurtenissen zijn die eruit sprongen. Dingen die ook blijven hangen. In hun opzet is het wel met een kwinkslag geschreven en uitgebeeld. De samenwerkingsvorm was een experiment  dat geslaagd is en waar beiden veel plezier aan hebben beleefd. Ondanks het feit dat ze veel humor in hun boek brengen, wordt er ook een realistisch beeld geschetst van de gebeurtenissen. Deel één gaat in op de periode 13.000 v Chr. tot 1350. Het is een vlot geschreven boek in A4-formaat met een duidelijk leesbare letter.

Actueel

Kan een verhaal over geschiedenis actueel zijn? Zeker wel. Toen tijdens het schrijven van deel één, op het terrein van de oude jeugdgevangenis 35 vuurstenen klingen werden gevonden en daardoor bleek dat de oudste nederzetting op deze plek wel 13.000 tot 15.000 jaar oud was, werd deze vondst nog in het boek opgenomen. Actueler kan het niet.

“Het boek is in de tegenwoordige tijd geschreven om het levend te houden. De teksten en het beeldmateriaal is op elkaar afgestemd. En steeds was er de afweging: wat vertellen we nu eigenlijk en zijn het herkenbare woorden? Als we het hebben over een keizerrijk dan zetten we daar een tekening bij van het gebied, dat maakt duidelijk hoe groot het rijk was”, vertelt Rouwenhorst enthousiast. “Bij een onderwerp had Derk-Jan al meteen een plaatje in gedachten, dat had dan weer invloed op de tekst”, vult Kastelein aan. “In het volgende deel gaan we over de Hanze schrijven.” In 2023 sluit dat mooi aan bij het themajaar ‘De Hanze’.

Het boek, dat gedrukt is bij de Achterhoek Uitgevers, heeft een oplage van 1000 stuks en kan dus een collectorsitem worden. De boeken zijn voor € 16,95 te koop bij de lokale boekhandel, Musea Zutphen, Museum Staal en de eigen website .

(foto Gerrit Bijsterbosch)