Scanservice opgeschort

Momenteel ondervinden wij veel technische en personele tegenslag tegelijk: defecten in onze computerwerkplekken, scanners én camera en ziekte en onderbezetting. Omdat vooral de technische problemen niet op korte termijn kunnen worden opgelost, kunnen wij onze scanservice niet langer waarmaken. Daarom moeten wij tot onze spijt de scanservice tot nader bericht opschorten. Wij hopen de problemen snel achter ons te kunnen laten, maar we houden er rekening mee dat dit in elk geval niet vóór het nieuwe jaar zal zijn gerealiseerd. Wij houden u op de hoogte.

Intussen zijn onze archieven uiteraard gewoon fysiek in onze studiezaal te raadplegen. Hiervoor is geen afspraak nodig, maar we raden het wel aan die te maken.