Nu in de boekwinkel: dik boek over onderzoek
geschiedenis Halvemaanstraat en Melatensteeg

2023 02 07 Wethouder Sjoerd Wannet onvangt boek De Halvemaanstraat van Jos van DalfsenHet archeologische onderzoek aan de Halvemaanstraat en Melatensteeg in Zutphen leidde tot veel vondsten en nieuwe inzichten. Die zijn gebundeld in een lijvig boek. Wethouder erfgoed Sjoerd Wannet van de gemeente Zutphen kreeg het eerste exemplaar uitgereikt door archeoloog Jos van Dalfsen, projectleider van het onderzoek. Vanaf nu is deze Zutphense Archeologische Publicatie te koop in de Zutphense boekwinkels en bij de Musea Zutphen.

Het boek beschrijft het onderzoek dat voorafgaand aan het grootschalige nieuwbouwproject van Hegeman-bouw uit Almelo langs de Halvemaanstraat en Melatensteeg is uitgevoerd. Het terrein bleek een ware tijdscapsule te zijn met sporen en vondsten uit alle perioden vanaf het Mesolithicum (circa 10.000 jaar voor Christus) tot en met de twintigste eeuw.

Parallel aan het archeologische onderzoek is een archiefonderzoek uitgevoerd naar de bewonersgeschiedenis van de eigenaren van de percelen door de eeuwen heen. Daarbij gaan de oudste vermeldingen terug tot en met de dertiende eeuw.

Gedetailleerd

De combinatie van de rijkdom en gaafheid van de archeologische resten in de bodem en de grote hoeveelheid en gedetailleerdheid van de archiefstukken hebben ertoe geleid dat het terrein in hoog detail onderzocht en beschreven kon worden, met een zeer lijvig boekwerk als resultaat. Dit onderzoek bracht zeer veel nieuwe informatie over de ontwikkeling van de Halvemaanstraat en Melatensteeg aan het licht en het gaf ook nieuwe inzichten over de ontwikkeling van de Laarstraat, de wijk Polsbroek en Zutphen in het algemeen. Van Dalfsen: “De Halvemaanstraat wordt nu wel gezien als achterafstraatje, maar dat was het in de middeleeuwen toch echt niet; er was veel bedrijvigheid en de straat onderging veel metamorfoses. Nu staat er een luxe wooncomplex, tot de jaren zestig stonden er arbeiderswoningen, daarvoor was het een groot landelijk complex met een stokerij en een boerderij, in de middeleeuwen stond er een grote tiendschuur en in de prehistorie was er een grafheuvel. Dat is ook meteen de grootste wetenschappelijke waarde: dit onderzoek geeft veel inzicht in het mechanisme van stadsontwikkeling.”

Wethouder Sjoerd Wannet nam het eerste exemplaar vol belangstelling in ontvangst en bladerde meteen nieuwsgierig in deze tot nu toe dikste Zutphense Archeologische Publicatie. “In dit onderzoek is zowel naar de archeologische vondsten als de bronnen in het archief gekeken. Die koppeling kun je zelden leggen door gebrek aan bron of gebrek aan mogelijkheden om ze uit te werken. Daarin zit juist de kracht van ons erfgoedcentrum, waarin de erfgoedpartners archeologie en het archief, en daarnaast ook monumentenzorg en de Musea Zutphen samen optrekken.”

Het boek is vanaf nu te koop in de Zutphense boekwinkels en bij de Musea Zutphen voor 49,95 euro.

Op de foto: Wethouder Sjoerd Wannet (links) ontvang het eerste exemplaar van Jos van Dalfsen (foto Erfgoedcentrum Zutphen)