We werken samen met Sensire-locatie De Lunette

SMET De Lunetteamen met Karin Willemsen, coördinator Welzijn en Netwerk, kijken we terug naar de samenwerking met het Erfgoedcentrum Zutphen, waarbij zij onder andere gebruik maakten van de Mobiele Erfgoed Tentoonstelling (MET). Willemsen vertegenwoordigt hierin De Lunette, een ouderenzorg, behandel- en revalidatiecentrum in Zutphen, welke een onderdeel van Sensire is.

Willemsen blikt terug naar 2021, het jaar waarin de ouderzorg in Zutphen 700 jaar bestond. Zij wilden daar op een bijzondere manier bij stilstaan en samen met haar collega Elly ten Broeke, klantadviseur, kwam zij in contact met Hendrik Haafkens van het Erfgoedcentrum en Petra Bennis van de Muzehof, en legden hun vraag voor. De MET was juist ontwikkeld en leek een geschikt expositiemeubel om in de ruime hal van het pand aan de Coehoornsingel te plaatsen. "Veel dingen waren mogelijk, er werd meegedacht, deze organisaties hebben zo’n groot netwerk. Er werd een flyer gemaakt en er kwam een stadswandeling langs de hofjes. Dit was een geschenk voor de bewoners en hun familie. Ze hadden samen iets om te ondernemen. Het is niet altijd makkelijk voor familie en vrienden om tijdens een bezoek steeds weer een gespreksonderwerp te vinden. Maar nu kwamen er verhalen en herinneringen los. Zowel tijdens het bezoeken van de tentoonstelling als tijdens de wandeling.”

MET

In het gedeelte van de lange hal waar De Lunette ook een eigen vitrine heeft staan, konden de hanteerbare expositiemeubels met behulp van een aantal vrijwilligers vlot worden geplaatst. “We konden ook onze eigen bijzondere voorwerpen gebruiken, denk aan het tafelzilver dat we al jaren in een kluis bewaarden. Er werd meegedacht welke teksten we in de vitrines konden plaatsen. We kregen oude foto’s en agenda’s, materiaal uit het archief of museum. Tekstschrijver Misha Hofland en stadsarcheoloog Michel Groothedde brachten ook belangrijke toevoegingen aan in het geheel.”
Willemsen is nog steeds enthousiast als ze het over haar ervaring met de MET heeft. Wat het De Lunette heeft gebracht is zo bijzonder. Scholen kwamen kijken, natuurlijk de bewoners en hun familie. Maar ook de bezoekers aan het behandelcentrum en de wijkbewoners. Tenslotte is De Lunette een locatie waar men graag de buurt betrekt bij activiteiten om zo het geheel levendig te houden.

Verhalen kwamen los

“Olga Kersten, projectcoördinatie bij het Erfgoedparticipatietraject is ook ingesprongen op de expositie die de naam ‘Borro en de vergeten eeuw’ droeg. De items in de vitrines brachten herkenning en herinneringen boven bij de bewoners van De Lunette. Zij legde het ‘mondelinge erfgoed’ vast met HiStory. Dit is een project waarbij verhalen gedeeld en opgeslagen worden. Dat leverde mooie verhalen op”, en Willemsen laat een lijst met vragen zien die tijdens zo’n gesprek gesteld kunnen worden.

Nieuwe expositie

Willemsen vertelt dat er ook grote banners met informatie over het thema werden geplaats, het gaf het geheel een gedegen uitstraling. Ze kijkt niet alleen met voldoening terug op de samenwerking met dit mooie resultaat, ze wil heel graag weer in samenwerking met het Erfgoedcentrum Zutphen een tentoonstelling inrichten. “Natuurlijk met een nieuw thema, er is genoeg wat onze mensen aanspreekt. En hoe mooi zou het zijn als er dan ook weer iets van een wandeling door de stad wordt ontwikkeld. Maar we denken ook aan een lezing of verhalenverteller die hier kan komen om de mensen weer op een andere manier te kunnen boeien. We kunnen vast weer iets moois neerzetten voor onze locatie, de buurt en de stad,” besluit Karin Willemsen stralend. Zij heeft er al zin in.