Archief VVV Lochem klaar voor raadpleging

1133 0146 2 VVV LochemDe VVV Lochem staat bekend als de op één na oudste VVV van Nederland. De vereniging bestaat al sinds 1885 en alleen het Limburgse Valkenburg was iets eerder met oprichten van een vereniging voor toeristen. Onlangs besloot de VVV Lochem het historisch archief onder te brengen bij het Regionaal Archief Zutphen (RAZ). Nu is er een inventaris gemaakt waarin alle archiefonderdelen staan beschreven. Daarmee is het archief nu voor iedereen te raadplegen.

De VVV Lochem heeft meerdere voorgangers, maar de basis is wel gelegd door het Verfraaiings-Gezelschap Lochem. Dit gezelschap werd opgericht op 9 juni 1885 en stelde zich ten doel om “de bekoorlijkheden van de natuur om en bij Lochem aan te wijzen, te onderhouden, uit te breiden en gemakkelijker toegankelijk te maken”. Al in de Zutphensche Courant van 6 augustus van dat jaar wordt melding gemaakt van een voortvarende start: “Op den Lochemschen berg zijn een vijftigtal bordjes geplaatst, welke met duidelijke letters en een daaronder geplaatste pijl de richting aanwijzen naar welke rustplaats de vermoeide wandelaar zijn schreden heeft te richten, om een bank te vinden, of vanwaar men de bekende schoone vergezichten zal kunnen genieten.”

De eerste VVV-gids verscheen in 1891 bij de Lochemse uitgeverij en drukkerij J.H. Scheen onder de titel Gids voor Lochem en Omstreken. Met Overzichtskaart, Wandelkaart en Panorama van de Belvedère. Met de Belvédère wordt meteen al een grote troef genoemd, maar ook de andere topattracties van Lochem krijgen ruime aandacht in de gids: kasteel Ampsen, de Cloese, de Wildenborch en de Sint-Gudulakerk. Voor de huidige toerist is zo’n gids uit 1891 overigens taaie kost want het bevat nauwelijks afbeeldingen en vooral heel veel tekst.

Fusies

Na de Tweede Wereldoorlog fuseerde het Verfraaiings-Gezelschap Lochem met VVV Lochem Vooruit. Lochem Vooruit was in 1928 opgericht en had een meer economische doelstelling. Het zette zich vooral in voor een goed vestigingsklimaat voor handel en industrie in Lochem. In 1946 gingen de toeristische en economische drijfveren van beide fusiepartners hand in hand in de nieuwe vereniging VVV Lochem Vooruit.
Met het samengaan van de gemeenten Laren en Lochem in 1971 werden ook beide plaatselijke VVV’s samengevoegd. Zo ontstond de VVV Lochem, Laren en Barchem. In 2006 werd de naam vereenvoudigd tot VVV Lochem.

Wat zit er in het archief?

Kern van het archief zijn de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen. Van zowel het Verfraaiings-Gezelschap als van Lochem Vooruit en de fusieverenigingen zijn die vrijwel volledig bewaard. Dat geldt ook voor de jaarverslagen vanaf 1928. Met deze twee series heeft de historicus een prachtige basis om een gedegen verenigingsgeschiedenis te schrijven. Maar zeker zo boeiend is de reeks gidsen die de VVV Lochem sinds 1891 met grote regelmaat uitbracht. Die gidsen laten zien welke toeristische rijkdom de gemeente heeft en hoe er door de hotels en middenstand volop gebruik van wordt gemaakt – toen en nu.

Het archief is (uitgezonderd een ledenlijst) geheel openbaar. Iedereen mag de notulen, jaarverslagen, gidsen en folders raadplegen in de studiezaal van het RAZ. Bekijk hier de inventaris.

Foto’s:
Rechtsboven: Folder uit waarschijnlijk de jaren vijftig of zestig van de 20e eeuw (inv.nr. 146).
Onder: Folder uit waarschijnlijk de jaren zestig van de 20e eeuw (inv.nr. 149).

1133 0149 1 VVV Lochem