Extra geld provincie voor leningen restauraties, herbestemmingen en verduurzaming monumenten

Goed nieuws voor monumenteigenaren: de provincie Gelderland stelt 45 miljoen euro beschikbaar voor leningen voor restauraties, herbestemmingen en verduurzaming van Rijks- en gemeentelijke monumenten.

Dit geld gaat naar het Gelders Monumentenfonds bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Via dit fonds worden hypotheken met gunstige rentevoorwaarden verstrekt aan monumenteigenaren.

Het Gelderse erfgoed draagt bij aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van onze provincie. Met de 45 miljoen euro die nu beschikbaar komt, kunnen circa 45 monumenten per jaar worden ondersteund bij hun restauratie-, verduurzamings- en/of herbestemmingsproject.

De gemeente Zutphen is trots op haar erfgoed en de vele monumenten die de gemeente rijk is. Daarom juichen wij de actie van de provincie toe om het behoud van monumenten te ondersteunen.

Mogelijk kunt u hiervoor ook in aanmerking komen. Informatie over het Gelders Monumentenfonds vindt u op Restauratiefonds.nl: https://www.restauratiefonds.nl/particulier/financieren/alle-financieringen/gelders-monumentenfonds.