Wij werken samen met… Perspectief Zutphen

José SlijtermeilinkHet Erfgoedcentrum Zutphen werkt met veel organisaties samen. Elke maand belichten we een van de partners in onze erfgoednieuwsbrief. Deze maand (mei 2023) is dat Perspectief Zutphen. Margreet Keijzer ging hiervoor op bezoek bij sociaal makelaar José Slijtermeilink in de Hoven. In de locatie Mulderskamp staat vanaf volgende week donderdag (8 juni 2023) de Mobiele Erfgoed Tentoonstelling opgesteld met de Hanze-tentoonstelling Albert op de Korenmarkt.

Fiona de Heus, communicatieadviseur bij het Erfgoedcentrum Zutphen, benaderde Slijtermeilink met de vraag of de Mobiele Erfgoed Tentoonstelling (MET) in De Hoven, locatie Ontmoetingscentrum Mulderskamp, kon worden geplaatst. Het Erfgoedcentrum zoekt steeds naar locaties die geschikt zijn om de MET te plaatsen en zo erfgoed naar mensen toe te brengen. In De Hoven had men nog niet met deze MET kennisgemaakt en Slijtermeilink, die hierin een mooie kans zag om de Hovenaren meer bij het centrum te betrekken, dook hierin.

“Onze directrice heeft daarop contact gehad met het Erfgoedcentrum en zo is het balletje verder gaan rollen. In mijn functie hou ik me vooral bezig met initiatieven vóór en ín de wijken, door en met bewoners in de breedste zin van het woord. Ik heb de verbindende en faciliterende rol daarin, maar in principe bedenk ik de activiteiten niet. Dit initiatief heb ik onder de aandacht gebracht van het Wijkplatform en de activiteitencommissie van Ontmoetingscentrum Mulderskamp, de bewoners dus. Die waren meteen enthousiast,” vertelt Slijtermeilink.

Enthousiasmeren

De Mulderskamp was van oorsprong een wooncomplex voor vijfenzestigplussers. De leeftijd is teruggebracht en onder de seniorenappartementen zit nu een fraaie activiteitenruimte. “We zijn met z’n allen om tafel gaan zitten en ik heb zoveel mogelijk een beeld proberen te schetsen van de expositiemeubelen en verteld dat het een Hanzetentoonstelling is die gaat over ‘Albert op de Korenmarkt’. Wat kan het betekenen voor de wijk? Hoe zou je dat met de ruimte die beschikbaar is kunnen doen? Door die gesprekken enthousiasmeer ik de bewoners en kijken we wat er allemaal mogelijk is. Normaal is deze ruimte alleen geopend bij activiteiten, maar tegen de zomerperiode zijn die afgelopen en maken we ruimte voor de tentoonstelling.”

MulderskampDe Mulderskamp en de voetbalkantine van De Hoven zijn de plekken waar activiteiten worden gehouden. De jeugd trekt meestal naar de voelbalkantine, voor de ouderen is dat vaak Ontmoetingscentrum Mulderskamp. Deze tentoonstelling kan daar wel eens een verandering in brengen. Want de mensen zijn zo enthousiast geworden dat er rondom de tentoonstelling een heel programma in elkaar wordt gedraaid. Maar het kan ook voor meer verbinding zorgen met de mensen aan de andere kant van de IJssel, die zijn van harte welkom.

“Op donderdag 8 juni start de reizende tentoonstelling bij ons in de Mulderskamp en we zijn dan elke week drie dagen open van 13 tot 16 uur, tot en met 1 juli. Vrijwilligers en bewoners runnen dan het geheel, de planning is al rond. Bij mooi weer is er een buitenterras, sowieso is er koffie/thee voor de bezoekers. Graag had ik nu al een programma willen laten zien van allerlei activiteiten die door de buurtbewoners zijn bedacht rond het thema van ‘De Hanze’ maar die is nog niet helemaal rond. Wat ik vooral zo leuk vind is dat je, zodra je de bewoners er ook bij betrekt het heel levendig wordt. Het is echt iets voor de buurt, bewoners jong en oud.”

En de samenwerking, was die er al eerder?

“We hebben de ArcheoHotspot hier eens gehad, maar we waren niet echt bekend met activiteiten die we in samenwerking met het Erfgoedcentrum konden doen. Dat is nu dus duidelijk geworden en dat smaakt zeker naar meer. Er is trouwens genoeg ruimte in de zaal, dus geïnteresseerden zijn van harte welkom om in Ontmoetingscentrum Mulderskamp naar de tentoonstelling van ‘Albert op de Korenmarkt’ te komen kijken.”
De tentoonstelling is vanaf 8 juni tot en met 1 juli, op donderdag, vrijdag en zaterdagen tussen 13 en 16 uur te bezoeken in Ontmoetingscentrum Mulderskamp: Mulderskamp 97, De Hoven.